« Tagasi

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI ametikohale

Sotsiaaltöö spetsialistis peamisteks tööülesanneteks on puuetega laste ja täiskasvanute abivajaduse kaardistamine; erivajadusega laste vanemate ning puudega inimeste nõustamine ja abivajajate probleemide lahendamine ja teenuste korraldamine; vajadusel juhtumikorralduse algatamine; psüühilise erivajadusega inimestele teenusvajaduse hindamine ja teenuste korraldamine, koostöövõrgustiku loomine erivajadustega inimeste organisatsioonidega ja vastava ala spetsialistidega.

Sobival kandidaadil on:

  • Sotsiaaltööalane kõrgharidus ning varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas puudega inimestega.
  • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
  • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
  • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
  • Soovitavalt B kategooria juhiload.

Omaltpoolt pakub Raasiku Vallavalitsus:

  • Mitmekesist ja tähendusrikast tööd.
  • Toetavat kollektiivi.
  • Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.
  • Puhkust 35 kalendripäeva.

Konkursil osalemiseks esita vallavalitsusele 26.septembriks 2021  CV ja vabas vormis motivatsioonikiri meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Sotsiaaltöötaja".

Lisainformatsioon: Juta Asuja  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508