« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine Raasiku vallas Lagedi-Aruküla-Peningi maantee äärde kergliiklustee esimese etapi rajamise ehitusprojekti koostamiseks.

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine Raasiku vallas Lagedi-Aruküla-Peningi maantee äärde kergliiklustee esimese etapi rajamise ehitusprojekti koostamiseks (lõigus 11,4-13,9 km ehk Aruküla-Kostivere teest kuni Kalesi bussipeatuseni)"avatud menetluse. Kergliiklustee on vajalik, kuna tulenevalt tiheasustuspiirkonna laienemisest on Aruküla-Peningi teel suurenenud tervisesportlaste ja jalakäijate arv. Kuna kergliiklustee ei mahu maantee katastriüksusele, on vaja maid võõrandada. Vallavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus, selle seletuskirjas ja skeemidel.
Väljapanek toimub kaks nädalat alates 15.09.2021. Selle aja jooksul saab vallavalitsuse üldmeilile raasiku.vald@raasiku.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste määramist avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimused Lagedi-Aruküla-Peningi  kergliiklustee 
Skeem 1 kergliiklustee PT juurde 
Skeem 2 kergliiklustee PT juurde