« Tagasi

Raasiku valla haridus-, noorte- ja kultuurivaldkonna tunnustuskonkursile 2020 kandidaate esitamine

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. Eelmisel aastal lisasime sinna juurde uue traditsiooni ning andsime välja tunnustused Raasiku valla Aasta Haridustegija ja Aasta Kultuuritegija. 2019.aastal tunnustati Aasta Haridustegija tiitliga Avo Mölsi ja Eve Vendti ning Aasta Kultuuritegija tiitliga Heli Karu. Jätkame selle armsa traditsiooniga ka sellel aastal ning kutsume kõiki inimesi ja organisatsioone tunnustamisel kaasa rääkima. Varasematele kategooriatele on sellele aastal lisandunud Aasta Noorte Toetaja, millega soovime tunnustada tegijad väljasool formaalharidus valdkonda. Kandidaate saavad esitada kõik soovijad.

Hariduse, noorte ja kultuurivaldkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta haridusesse, noosrootöösse ja kultuuri panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul või ka maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

AASTA HARIDUSTEGIJA

Eesmärk: Aasta Haridustegija auhinnaga tunnustame haridusvaldkonnas tegutsejat, kes on silmapaistval viisil aidanud kaasa lapse/õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule, kelle kogemus väärib esiletõstmist ja jagamist ja /või on saavutanud häid tulemusi erinevatel konkurssidel.
Sihtrühm: kandidaadina võib esitada kõiki haridusvaldkonnas tegutsejad sh.õpetajad, tugispetsialistid, õpilased, juhid jt.

AASTA KULTUURITEGIJA

Eesmärk: Aasta Kultuuritegija auhinnaga tunnustame  kultuurivaldkonnas tegutsejat, kes on silmapaistavalt aidanud kaasa Raasiku valla kultuurielu rikastamisele ning kelle panus väärib esiletõstmist ja jagamist.
Sihtrühm: kultuurivaldkonna töötajad sh. raamatukoguhoidjad, sündmuste korraldajad, hobikunstnikud jt.

Preemia antakse kultuurivaldkonnas tegutsejale, kes on pälvinud nii kultuuriavalikkuse kui kolleegide lugupidamise ning kes on silmapaistvalt hästi esinenud erialastel konkurssidel. Aasta Kultuuritegija preemia antakse kultuurivaldkonnas tegutsejale, olenemata tema viljeldavast valdkonnast.

AASTA NOORTE TOETAJA

Eesmärk: Aasta Noorte Toetaja auhinnaga tunnustame noortega töötajat, kes on silmapaistval viisil panustanud noorte arengu toetamisesse.
Sihtrühm: ringijuhid, treenerid, noorsootöötajad jt. noorte tegevusesse panustajad.

Kandidaatide esitamise tähtaeg: 20.september.

Kandidaatide esitamine toimub veebis: https://forms.gle/wiopJsijEti6Zq1X7

Aasta Haridustegija, Aasta Kultuuritegija ja Aasta Noorte Toetaja tunnustused antakse välja traditsioonilisel Raasiku valla haridus- ja kultuuritöötajate tunnustussündmusel 2.oktoobril.