« Tagasi

Kulli külas, Aaviku ja Öökulli kinnistutel ja lähialal detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 8. märtsi 2021. a. korraldusega nr 81 lõpetati Kulli külas, Aaviku ja Öökulli kinnistutel ja lähialal detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneering algatati Raasiku Vallavalitsuse 7. aprilli 2008. a. korraldusega nr 193. Planeeringu menetlus on seisma jäänud ja aegunud, vahepeal on kehtestatud uus üldplaneering ning algatatud ka osaliselt kattuvale alale uus detailplaneering, mille menetlus on aktiivselt käimas. Vastavalt planeerimisseaduse §129 lg 1 p 1 võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus.

Korraldusega saab tutvuda Raasiku valla avalikus dokumendiregistris: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=188420

Raasiku Vallavalitsus on avaldanud teadaanded planeerimisseaduse (PlanS) § 129  lõike 2 alusel.