« Tagasi

Mobiilse rehabilitatsiooniteenuse tutvustus Arukülas

Infopäev toimub 13.august kell 15.00 Raasiku Vallavalitsuse ruumides (Tallinna mnt 24, Aruküla).

Alates sügisest alustab MTÜ Põlvkondade Maja koostöös Sotsiaalkindlustusametiga rehabilitatsiooniteenuse osutamist raske ja sügava puudega inimestele.

Mobiilselt kliendi kodukoha läheduses pakub MTÜ Põlvkondade Maja:

  • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hindamist ning rehabilitatsiooniplaani koostamist,
  • psühholoogi teenust,
  • eripedagoogi teenust,
  • logopeedi teenust,
  • sotsiaaltöötaja teenust,
  • tegevusterapeudi teenust,
  • loovterapeudi teenust,
  • füsioterapeudi teenust, mis ei vaja trenažööre.

Kohtumisel tutvustab MTÜ Põlvkondade Maja uut teenuse vormi ning kohtub meelsasti potentsiaalsete mobiilset rehabilitatsiooniteenust vajavate klientidega või nende esindajatega.

Osalemisest palume võimalusel teavitada hoolduskoordinator Maarika Graud, maarika.grau@raasiku.ee, telefon 58864141