« Tagasi

Projektikonkurss noortele ettevõtlikkuse ja omaalgatuslike tegevuste toetamiseks 2021.aastal

Raasiku vald toetab noorte ettevõtlikkust ja omaalgatuslikku tegevust 2021.aastal.

Kes? Toetust saavad taotleda noored vanuses 12-19 aastat. Taotluse võib esitada nii üks noor kui grupp noori eraisikutena. Taotluse esitamiseks ei ole vajalik juriidilise organisatsiooni olemasolu.

Iga projekti juurde peab olema kaasatud täisealine mentor, kes aitab noortel projekti koostada ja ellu viia. 

Mis? Noorte poolt planeeritavad tegevused peavad olema seotud Raasiku vallaga. Toetust saab kasutada erinevate sündmuste, huvitegevuste, õpitubade jms. läbiviimiseks, mille algatajaks on noored. Tegevused võivad olla suunatud noortele, kuid ei pea. Oodatud on ka projektid, mis on suunatud laiemalt kogukonnale.

Millal? Tegevusi on võimalik ellu viia 01.aprill - 31.detsember vahemikus.

Esimene tähtaeg taotluste esitamiseks on 1.aprill (1000 eurot), teine tähtaeg 15. juuni (1000 eurot).

Kui palju? Projektikonkursi fond on 2000 eurot, mis läheb jagamisele kahe taotlusvooru vahel. Ühe projekti maksimaalne toetussumma saab olla kuni 1000 eurot. Eelarves peavad olema kõik kulud põhjendatud ning valiku esitatud projektide vahel teeb hindamiskomisjon. Toetatavate projektide puhul ei kanta toetust toetusesaaja kontole, vaid tegevuse elluviimiseks vajalikud kulud tasutakse otse valla eelarvest.

Kuhu esitada? Projektide esitamiseks on kaks võimalus:

  1. veebis aadressil http://bit.ly/2PjOO0n
  2. e-posti teel aadressile juta.asuja@raasiku.ee

Mis veel? Projekte hindab ja annab taotlejatele tagasisidet komisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget.

Valla haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja nõustab soovi korral nii noori kui nende mentoreid, et idee saaks projektiks vormitud.

Küsimustele vastab Juta Asuja, juta.asuja@raasiku.ee, tel.53328508

Noortefondi taotlusvorm