« Tagasi

Raasiku vallavalitsus ootab ettepanekuid noorte huvitegevuse edendamiseks

Riigipoolne täiendav toetus huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ning mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumiseks 7. – 19. aastastele noortele on Raasiku valda alates 2017.a sügisest juurde toonud mitmeid uusi tegevusi. Toetuse abil on ka 2021.aastal võimalik edendada huvihariduse ja -tegevuse valdkonda. Toetuse kasutamist kavandades peab lähtuma noorte huvidest ja vajadustest ning tagada tuleb kättesaadavus vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades.

Kutsume üles kõiki noori, lapsevanemaid ja noortevaldkonnas tegutsejaid esitama omapoolseid ideid ja ettepanekuid, millega täiendada ning mitmekesistada Raasiku vallas pakutavat huvitegevust 2021. aastal.  Ettepanekud palume saata e-posti aadressil juta.asuja@raasiku.ee 15.novembriks 2020.  Ettepanekute esitajatega korraldatakse eraldi kohtumine 24.novembril, mis on aluseks 2021.aasta huvihariduse ja -tegevuse kava koostamisele.

Täpsem info Juta Asujalt (juta.asuja@raasiku.ee, 53328508).