« Tagasi

Raasiku vallavalitsus pakub tööd IT-juhile

Peamised töökohustused loodavale kohale:

 • Raasiku valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste IT alaste süsteemide ühtsustamine ja arengustrateegia väljatöötamine;
 • Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alase tegevuse korraldamine
 • Valla IT-alaste projektide juhtimine, koordineerimine
 • Haldusala e-teenuste ja infosüsteemide arenduste koordineerimine ja juhendamine;
 • Osalemine IT eelarve koostamises ja selle täitmise jälgimine;
 • IT hangetele sisendi andmine ja hanke koordineerimine;
 • IT alaste partnerite leidmine ja nendega koostöö korraldamine;
 • Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste infoturvet reguleerivate juhiste, sh infoturbepoliitika, koostamine ja uuendamine
 • Ametikoha pädevusse kuuluvate küsimuste osas valla õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja esitamine
 • Isikuandmete kaitse üldmääruse täitmise koordineerimine vallavalitsuses ja hallatavates asutustes ning selles nende asutuste andmetöötlejate abistamine ja määruse täitmise üle kontrolli teostamine

Ootused kandidaadile

 • Eelnev töökogemus antud valdkonnas, soovitavalt avalikus sektoris
 • Valdkonda toetav kõrgharidus
 • Valmisolek meeskonnatööks ja IT valdkonna juhtimiseks
 • Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Ettevõte pakub

 • Eneseteostamise võimalust
 • Koolitusi
 • Huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • Head meeskonda

Kandideerimisavaldus koos CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja palgasooviga palume esitada CV Keskuse keskkonnas või saata e-posti aadressil raasiku.vald(at)raasiku.ee hiljemalt 7. veebruaril 2021

Lisainfo: Vallavanem Andre Sepp, andre.sepp@raasiku.ee, 51 60 150