« Tagasi

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet  on  välja  kuulutanud  avaliku elektroonilise enampakkumise  piirkonnas  asuvate kinnisasjade  kasutamiseks  andmiseks.  Pakkumiste  esitamise  tähtaeg  on 08.09.2020.  Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.