« Tagasi

Vallavara võõrandamine suulisel enampakkumisel: tootmismaa Igavere külas

Vallavara võõrandamine suulisel enampakkumisel: tootmismaa Igavere külas

Raasiku Vallavalitsus võõrandab suulisel enampakkumisel Igavere külas asuva Välja katastriüksuse (katastritunnus 65101:003:0801, pindala 4141m2) alghinnaga 4141,00 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 400 eurot. Enampakkumine toimub 29. oktoobril 2020. a kell 16.00 Raasiku vallavalitsuses (Aruküla alevik, Tallinna mnt 24). Enampakkumisel osalemise eeltingimuseks on tagatisraha 400 eurot tasumine. Tagatisraha peab olema laekunud Raasiku vallavalitsuse arveldusarvele hiljemalt 23. oktoobril 2020. a. Juriidilisest isikust osaleja puhul tuleb hiljemalt enne enampakkumise algust esitada juriidilise isiku pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja kinnistu ostmiseks, samuti juriidilisest isikust ostja esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust osaleja puhul tuleb esitada isikut tõendav dokument. Notariaalne kinnistu müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Lepinguga seotud kulud (notaritasu, riigilõiv jms) maksab ostja. Informatsioon kinnistuga tutvumise ja enampakkumise kohta: haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets, tel 5088 959; e-post: aare.ets@raasiku.ee

Raasiku vallavalitsuse korraldus 28. september 2020. a nr 354