Hange “Pikavere Mõisakooli remonttööd”

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke "Pikavere Mõisakooli remonttööd". Täpsem info siin

Hange “Raasiku vallamaja osaline rekonstrueerimine”

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Raasiku vallamaja osaline rekonstrueerimine" Täpsem info riigihangete registris

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.

Maa-amet on välja  kuulutanud  avaliku  elektroonilise  enampakkumise  piirkonnas  asuvate  kinnisasjade  kasutamiseks  andmiseks.  Pakkumiste...

Vallavara võõrandamine suulisel enampakkumisel

Raasiku Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel Harju maakonnas Raasiku vallas Peningi külas asuva Sanderkopi 3 korteriomandi (59,1 m2). Korteriomandi enampakkumise alghind on...

Hange Raasiku valla teepeenarde ja -kraavide hooldus 2020

Raasiku vald hangib teepeenarde ja -kraavide hooldustõid. Pakkumuse esitamiseks täida palun lisatud pakkumusvorm, mis saata aadressile hanked@raasiku.ee hiljemalt 21.sept 2020 kell 9.00. ...

Perioodil 15.09-27.09.2020 on Aruküla postkontor suletud.

Omniva teatab, et perioodil 15.09-27.09.2020 on Aruküla postkontor ajutiselt suletud. Omniva teatel on nad viinud ajutise sulgemise perioodi võimalikult lühikeseks ja loomulikult tagavad...

SW Energia aitas Raasiku valda rohelisemaks muuta

Suve lõpus sai teoks jugapuuheki istutamine Aruküla jäätmejaama viiva tee äärde. SW Energia kinkis Raasiku vallale istikud kahe hiljuti valminud, Aruküla ja Raasiku katlamaja eest. Valla...

TALLINNA MAANTEE REKONSTRUEERIMISTÖÖDEST JA LIIKLUSKORRALDUSE MUUDATUSTEST

Maanteeamet koostöös Raasiku Vallavalitsusega rekonstrueerib Arukülas Tallinna maantee, mille algus on Peningi-Lagedi mnt ning lõpp Sarapiku tn ja Laane tee ristumiskohal. Ehitajaks on Nordecon...

Hange Raasiku alevikus, Nurme tn 10 asuva sotsiaalelamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke Raasiku alevikus, Nurme tn 10 asuva sotsiaalelamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks. Hanke materjalid: Nurme 10 ...

"Maal elamise päev" toimub 26. septembril

  26. septembril osaleb Raasiku vald juba teist korda üle-eestilises algatuses „Maal elamise päev". Sündmuse eesmärgiks on kutsuda maale elama veelgi rohkem tegusaid ja särasilmseid inimesi...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 8. septembril

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 8. septembril 2020. a algusega kell 15.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis.

Vallavara võõrandamine suulisel enampakkumisel

Raasiku Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel Harju maakonnas Raasiku vallas Aruküla alevikus asuva Võidu 3a kinnistu  (65101:003:0753) 6107 m2 elamumaa kinnistu...

Kostivere - Aruküla tee rekonstrueerimine koos jalakäijate kergteega

Maanteeamet koostöös Raasiku Vallavalitsusega rekonstrueerib Arukülas Tallinna maantee, mille algus on Peningi-Lagedi mnt ning lõpp Sarapiku tn ja Laane tee ristumiskohal. Maanteeamet on...

Raasiku valla haridus-, noorte- ja kultuurivaldkonna tunnustuskonkursile 2020 kandidaate esitamine

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. Eelmisel aastal lisasime sinna...

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi. Kirjaliku enampakkumise...

Detailplaneeringu kehtestamine Raasiku alevikus, Tiigi tn 6 katastriüksusel ja lähialal

Detailplaneeringu kehtestamine Raasiku alevikus, Tiigi tn 6 katastriüksusel ja lähialal Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 24. augusti 2020. a korraldusega nr 305...

Vallavara võõrandamine suulisel enampakkumisel

Raasiku Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel Harju maakonnas Raasiku vallas Igavere külas asuva Välja kinnistu. Enampakkumine toimub 1 . oktoobril 2020. a kell 16.00 Raasiku...

Kui laps ei saa kohta soovitud Raasiku valla lasteaias

Raasiku valla lasteaedadest Raasiku lasteaias Oravake ja Aruküla lasteaias Rukkilill ei jagu kahjuks kõikidel aastatel kohti kõigile sõimeealistele lastele (so 1,5-3.a). 2019.aastal ei saanud...

Detailplaneeringu algatamine Igavere külas, Hiirekõrva katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 11. augusti 2020. a. otsusega nr 30 algatati detailplaneering Igavere külas, Hiirekõrva katastriüksusel (KÜ 65101:003:0307) ja lähialal. ...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet  on  välja  kuulutanud  avaliku elektroonilise enampakkumise  piirkonnas  asuvate kinnisasjade  kasutamiseks  andmiseks.  Pakkumiste ...

Detailplaneeringu algatamine Järsi külas, Kolmnurga kinnistul ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 11. augusti 2020. a. otsusega nr 31 algatati detailplaneering Järsi külas, Kolmnurga kinnistul (KÜ 65101:002:0645) ja lähialal. ...

Raasiku vallavalitsus otsib oma meeskonda infosekretäri

Raasiku vallavalitsus otsib oma meeskonda infosekretäri, kes on hea suhtlemisoskuse ja positiivse suhtumisega. Infosekretäri peamisteks tööülesanneteks on: • dokumendihaldus (sh kirjade ja...

Kulli külas asuva Vindimetsa katastriüksuse detailplaneeringu avalikustamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 24.08.2020-09.09.2020 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ ...

Volikogu istung 11.08.2020

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 11. augustil 2020. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis,   Istungi päevakorra projekt ja eelnõud

Mobiilse rehabilitatsiooniteenuse tutvustus Arukülas

Infopäev toimub 13.august kell 15.00 Raasiku Vallavalitsuse ruumides (Tallinna mnt 24, Aruküla). Alates sügisest alustab MTÜ Põlvkondade Maja koostöös Sotsiaalkindlustusametiga...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 05.08

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 05.08 algusega kell 18.00 vallamajas. Komisjoni teemad: Valla eelarve täitmise ülevaade 6 kuud (E. Velberk) ...

Kultuuri-, hariduse-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 04.08.2020

Kultuuri-, hariduse-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 04.08.2020, kl 18.00 vallamajas Päevakord: Raasiku valla eelarvest kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogrammide...

Härma külas asuva Kassiurva katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kinnisasja omaniku taotluse alusel ning Raasiku Vallavalitsuse 20. juuli 2020. a. korraldusega nr 267 lõpetati Härma külas asuva Kassiurva katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu...

Aruküla saab turvalisema liikluskorralduse aleviku keskust läbival teel

  Kostivere - Aruküla tee rekonstrueerimine koos jalakäijate kergteega. Maanteeamet koostöös Raasiku Vallavalitsusega rekonstrueerib Arukülas Tallinna maantee, mille algus on...

Hange Arukülas Jaama tn kõrval asuva pargitee remondiks

Raasiku vallavalitsus hangib Aruküla alevikus Jaama tn kõrval asuva pargitee remondi jalakäijate turvalisema liiklemise tagamiseks Täpsem info Riigihangete registris

Väikehange “Raasiku raudteejaama endise veetorni katuse remonttööd”

Raasiku vallavalitsus kutsub esitama pakkumisi väikehankele "Raasiku raudteejaama endise veetorni  katuse remonttööd " Pakkumine tuleb esitada e-posti aadressile hanked@raasiku.ee ...

Hange „Raasiku tervisekeskuse hoone ja Aruküla tervisekeskuse-raamatukogu hoone välisfassaadi ja selle osade remonttööd“

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke „Raasiku tervisekeskuse hoone ja Aruküla tervisekeskuse-raamatukogu hoone välisfassaadi ja selle osade remonttööd" Täpsem info Riigihangete registrist

Hange "Raasiku valla jäätmejaama haldamine".

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla jäätmejaama haldamine". Täpsem info riigihangete registris

Vindimetsa katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus

Kulli külas, Vindimetsa katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus Failid: Algatamise otsus Algatamise otsuse lisa 1 – lähteseisukohad Planeeringu...

Raasiku vallavalitsus ootab avaldusi puuetega inimeste eluasemete füüsiliseks kohandamiseks

Kohalikele omavalitsustele on avatud meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja...

Võidutule jagamise tseremooniat on võimalik jälgida veebis

Eesti Vabariigi Võidupüha tähistamisele pühendatud pärgade asetamise ja sellele järgnevale Harjumaa omavalitsustele võidutule üle andmise tseremoonia toimub  23. juunil Rae vallas Jüri...

Ivani (Salu) ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala muutus

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 12. mai 2020 . a. otsusega nr 19 muudeti Ivani (Salu) katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu nimetust ja planeeringuala. ...

Detailplaneeringu kehtestamine Raasiku alevikus, Tallinna mnt 15 katastriüksusel

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 15.juuni 2020. a korraldusega nr 2020 kehtestati Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Tallinna mnt 15 detailplaneering. ...

Aruküla lasteaed Rukkilill kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja leidmiseks,

Aruküla lasteaed Rukkilill kuulutab välja konkursi LASTEAIAÕPETAJA (1,0 kohta) leidmiseks, tööle asumine sügisel 2020. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 30....

Asfalteerimistööd Arukülas

12. juunist algavad asfalteerimistööd Piiri tn 12 a parklas ja lähipäevil Nõmme teel Arukülas. Töid teostab OÜ Roadler.

Detailplaneeringu kehtestamine Aruküla alevikus Nõmme tee 2a katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 8.juuni 2020. a korraldusega nr 213 kehtestati Aruküla alevikus Nõmme tee 2a katastriüksusel ja lähialal detailplaneering. ...

Kehtestati Raasiku valla uus üldplaneering

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 26.mai 2020. a otsusega nr 24 kehtestati Raasiku valla uus üldplaneering. Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk oli valla ruumilise...

Volikogu istung 09.06.2020

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 9. juunil algusega kell 16.30 Raasiku vallavalitsuse II korruse koosolekute saalis

Detailplaneeringu algatamine Kulli külas, Heinapõllu tee 1 katastriüksusel ja lähialal.

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 12.05.2020 otsusega nr 20 algatati detailplaneering Kulli külas Heinapõllu tee 1 katastriüksusel (KÜ 65101:002:0567) ja lähialal. ...

Aruküla lasteaed Rukkilill kuulutab välja konkursi kahe lasteaiaõpetaja leidmiseks

Aruküla lasteaed Rukkilill kuulutab välja konkursi kahe LASTEAIAÕPETAJA (1,0 kohta) leidmiseks, tööleasumine sügisel 2020. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 5....

Aruküla Huvialakeskus Pääsulind muusikaosakonna katsed

Aruküla Huvialakeskus Pääsulind ootab muusikaosakonna vastuvõtukatsetele pillimänguhuvilisi lapsi, kes astuvad sügisel vähemalt põhikooli 1. klassi. Katsed toimuvad Aruküla mõisas ja Raasiku...

Raasiku Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel kinnistu

Harju maakonnas Raasiku vallas Raasiku alevikus asuva Jaama tn 8 kinnistu (katastritunnus 65101:001:0545, kinnistu registriosa nr 17002250, pindala 2054m 2 , sihtotstarve elamumaa – edaspidi...

Volikogu istung toimub 26. mail

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 26. mail algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas I korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud

Raasiku Valla Sport otsib oma meeskonda administraatorit

Raasiku Valla Sport otsib oma meeskonda avatud ja teotahtelist administraatorit, kelle ülesandeks on korraldada spordirajatiste ja seal asuva inventari kasutusse andmist. Täpsem info siit

Hange "Raasiku valla 2020.a. asfaltbetoonkatte teetööd"

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla 2020.a. asfaltbetoonkatte teetööd". Täpsem info Riigihangete registris.  

Hinnapakkumise küsimine tule- ja helikindlatele ustele

Raasiku vallavalitsus küsib hinnapakkumist Raasiku Rahvamaja kahele tule- ja helikindlale uksele koos paigaldamisega. Täpsem info siit

Raasiku Vallavalitsus võtab tööle koduhooldustöötaja

Raasiku Vallavalitsus võtab tööle koduhooldustöötaja Hooldustöötaja ülesandeks on eaka/erivajadusega inimese abistamine ja toetamine kodu, isikliku elu ja enesehooldusega seotud...

RMK enampakkumise teade

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks. Raasiku vallas asub üks objekt:...

Hanke „Raasiku valla teeäärte niitmine 2020" tähtaeg 15. mai

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke  „Raasiku valla teeäärte niitmine 2020". Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatult e-kirja aadressile...

Projektikonkurss huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesistamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks noortele

Avatud on projektikonkurss huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesistamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks noortele Raasiku vallas. Projektikonkursi eesmärk on pakkuda 7-19 aastastele...

KIKi toetus eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) annab teada, et alates 8. maist 2020 saavad KIKist toetust eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks taotleda ka isikud, kelle...

Volikogu istung 12.05.2020

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 12. mail algusega kell 16.30 elektrooniliselt.

Tänavavalgustus 15. maist suverežiimil

15. maist 10. augustini on Raasiku vallas tänavavalgustus viidud suverežiimile. Sellel ajal on valgustid välja lülitatud.  

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 05. mail

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 05. mail kell 18.00 e-keskkonnas https://zoom.us/ Päevakord: Raasiku PK ja LA ühendamise...

Raasiku aleviku Tallinna mnt 15 detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku vallavalitsus teatab, et 11.05.2020-10.06.2020 on Raasiku vallamaja välisel stendil (Tallinna mnt 24, Aruküla alevik), Raasiku Rahvamaja välisel stendil (Tallinna mnt 21, Raasiku...

Hange „Raasiku valla teeäärte niitmine 2020"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke  „Raasiku valla teeäärte niitmine 2020". Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatult e-kirja aadressile...

Raasiku valla koolides jätkub distantsõpe õppeaasta lõpuni

Raasiku valla koolijuhid ja vallavalitsus leppisid kokku, et Raasiku vallas toimub distantsõpe kooliaasta lõpuni so 9.juunini. See tähendab, et õpilased jätkavad kodus õppimist ning ei toimu ka...

Raasiku vallavalitsus korraldab ohtlike jäätmete kogumisringi 16.05.2020

Ära saab anda järgmisi kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid : lahustid; happed; pestitsiidid; ravimijäätmed; luminestsentslambid jt elavhõbedat sisaldavad jäätmed; ohtlikke aineid...

Hange „Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".  Projekti käigus kohandatakse kahe puudega inimese elukohad vastavamaks...

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisest

Ehitus- ja lammutusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab...

Vallavara võõrandamine

Raasiku vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel järgmine vallale kuuluv vara: Harju maakonnas Raasiku vallas Kurgla külas asuv korter aadressiga Kanguri-1 (katastritunnus...

Kohanime määramise eelnõu - Uustalu tee

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Kohanime määramine", millega kavatsetakse määrata Kulli külas asuvale liikluspinnale (asukohaskeemil märgistatud punasega) kohanimeks Uustalu tee. ...

Volikogu istung 07.04.2020

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 7. aprillil algusega kell 16.30 elektrooniliselt ( COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud eriolukorra tõttu) Istungi...

Hange „Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine vol II".  Projekti käigus kohandatakse kahe puudega inimese elukohad...

Toiduabi taotlemine kriisiolukorras

Kui Sina või Sinu pere on praeguse kriisi tõttu sattunud keerulisesse olukorda ning vajad toimetulekuks toiduabi, siis palun täida veebipõhine avaldus ning vallavalitsuse sotsiaalosakond võtab...

Jäätmeveolepingud korda ka eriolukorra tingimustes

Hea Raasiku valla elanik või suvemaja kasutaja! Kui oled seoses eriolukorraga suundunud elama maakoju või suvilasse, siis ole hea ja sõlmi sellele aadressile ka jäätmeveo leping, et kõik Sinu...

Kriisiinfotelefon 1247 pakub nüüdsest ka psühholoogilist esmaabi

Häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247 pakub nüüdsest elanikkonnale ka psühholoogilist esmaabi. Abi osutamiseks tehakse koostööd sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni 116 006...

Kohalik väikeettevõtja pakub abi toidu- ja esmatarbekaupade kontaktivabaks kojuveoks

Kui suur on Raasiku vallas vajadus toidu- ja esmatarbekaupade kontaktivabaks kojuveoks? Kohalik väikeettevõtja OÜ Meroliks on koostöös Selver ASi valmis hakkama pakkuma toidu- ja...

Tänasest algab Eestis tuleohtlik aeg

Maastikupõlengute arvu kiire kasv viimastel nädalatel viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeamet kehtestab tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates homsest, 27....

Oluline info Raasiku valla elanikele

Staadionite lahtioleku ajad. Kuna probleemiks on saanud liiga rohkearvulised kogunemised staadionitele, eriti just õhtuti, siis sulgeme alates tänasest nii Aruküla kui Raasiku staadionid...

Marsruuttakso ajutiselt ei sõida

OÜ Vilandert teatab, et seoses eriolukorraga ja  koostöös Harju ÜTK-ga peatatakse alates  27.03.2020 liinide 214, 244 ja 259 teenindamine. Eriolukorra lõppemisel jätkub teenuse...

Hange "Kogumismahutite soetamine Raasiku valla jäätmejaama

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke "Kogumismahutite soetamine Raasiku valla jäätmejaama". Täpsem info riigihangete registris ...

Hange Raasiku valla suvised teehoiutööd 2020.aastal

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke Raasiku valla suvised teehoiutööd 2020.aastal.

Aruküla Ambulatooriumil täiendav telefoninumber

Aruküla Ambulatoorium andis teada, et lisaks tavapärasele telefoninumbrile 60 70 292 on kasutusel ka täiendav telefoninumber +372 5682 7309.

Alates 21.03.2020 täiendavad muudatused marsruuttaksode sõidugraafikus

Alates 21.03.2020 214 ja 244 liin töötavad: - tööpäeviti senise laupäevase-pühapäevase sõiduplaani järgi. - laupäeval ja pühapäeval  seniseriigipühade sõiduplaani järgi. Täpsem...

Rahvastikuregistri toiminguid saab teha veebi teel

Alates 19.03.2020 ei pea rahvastikuregistri toiminguteks tulema enam vallamajja, vaid toiminguid (sh sünni registreerimine) saab teha  www.rahvastikuregister.ee  keskkonnas. Sünni...

Planeeringute menetlemine riigis välja kuulutatud eriolukorra ajal.

12. märtsil 2020 kuulutati kogu riigis välja eriolukord kuni 1. maini 2020 (Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldus nr 76). Eriolukorra kestel on keelatud kõik avalikud kogunemised. Kõik...

Oluline info eakatele eriolukorra ajal!

Koroonaviiruse suurim riskigrupp on vanemaealised ehk üle 60-aastased ning krooniliste haigustega inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel töötama kodust. Kõigil üle...

Muutuvad liinide 214 ja 244 sõiduplaanid

AS Vilandert annab teada, et koostöös Harju YTK-ga muutuvad  liinide 214 ja 244 sõiduplaanid. Sõiduplaanide muutmise põhjendus - eriolukord Eestis seoses COVID-19 haigust...

Üleskutse anda teada eakatest, kes võivad abi vajada!

Kuna COVID19 viirus ohustab kõige enam eakaid ja nõrgema tervisega inimesi, siis peaks nende väljas liikumine olema viidud miinimumini. Valla sotsiaalosakond on teadlik oma abivajajatest,...

Tegutsemine Raasiku valla haridusasutustes COVID 19 viirusjuhtumi korral

Raasiku vallavalitsus annab tegevusjuhised Raasiku valla haridusasutustes COVID 19 viirusjuhtumi korral.

Hange „Aruküla mõisas tegutseva kooli rekonstrueerimistööd, seoses tuletõkkeuste paigaldamisega ja tuletõkkesektsiooni moodustamisega“

Raasiku valla valitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääv hanke „Aruküla mõisas tegutseva kooli rekonstrueerimistööd, seoses tuletõkkeuste paigaldamisega ja tuletõkkesektsiooni...

Volikogu istung 10.03.2020

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 10. märtsil algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse koosolekute saalis

Hange "Jääväljaku hooldusmasina soetamine Raasiku Valla Spordile"

Raasiku Vallavalitsus soetab Raasiku Valla Spordile Aruküla jääväljaku hooldamiseks masina, mis peab tagama jää tegemise, hooldamise ja lumekoristuse 1600 m² jääväljakul. Hankematerjalid ...

Hange "Raasiku valla teehoiutööde korraldamine aastatel 2020-2022"

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla teehoiutööde korraldamine aastatel 2020-2022". Täpsem info Riigihangete registris  

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke "Arvutid"

Raasiku vallavalitsus soovib osta 6 lauaarvutit ja 9 sülearvutit. Pakkumised esitada digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile hanked@raasiku.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 13.märts...

Enampakkumise teade

Raasiku Vallavalitsus võõrandab suulisel enampakkumisel järgmise vallale kuuluva vara: Harju maakonnas Raasiku vallas Peningi külas asuv korteriomand aadressiga Sanderkopi 3 (katastritunnus...

Raasiku Vallavalitsus ootab kandideerima juhtivraamatupidaja ametikohale

Konkursil osalemiseks esita vallavalitsusele  10.märtsiks 2020 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri ning lisa haridust tõendav dokument ja saada need...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 4. märtsil algusega kell 18.00.

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 4. märtsil algusega kell  18.00.   Päevakorras: Raasiku valla ÜVK muutmine,...

Aruküla lasteaed Rukkilill kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja leidmiseks

Aruküla lasteaed Rukkilill kuulutab välja konkursi LASTEAIAÕPETAJA (1,0 kohta ) leidmiseks, tööle asumine 17. märtsil 2020. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 6....

Konkurss projekti „Kose ja Raasiku valla sotsiaalteenuste arendamine" hooldustöötaja ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi projekti „Kose ja Raasiku valla sotsiaalteenuste arendamine"  HOOLDUSTÖÖTAJA ametikohale  Töö on tähtajaline kuni 31.12.2021....

Enampakkumise teade

Raasiku Vallavalitsus võõrandab suulisel enampakkumisel järgmise vallale kuuluva vara: Harju maakonnas Raasiku vallas Peningi külas asuv korteriomand aadressiga Sanderkopi 3 (katastritunnus...

Meierei tänava sulgemisest 17.-18. veebruaril

 Seoses elektri valgustuspostide ehitusega Raasikul  Meierei tänaval suletakse 17.-18. veebruaril kõnnitee osa ja osaliselt ka sõidutee. Sõidutee jääb kasutusse, aga selle kasutamine on...

Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoor “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”

Projekt: Raasiku valla koolide HEV väikevahendid Projekti number: 2014-2020.1.04.18-0088 Projekti eesmärk on suurendada Raasiku valla munitsipaalkoolide valmisolekut rakendada kaasava...

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru avamine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 1 ja riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" § 9 lõike 1 alusel kinnitati hajaasustuse programmi...