« Tagasi

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 06.11

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 06.11 algusega kell 18.00.

Koosoleku teemad:

1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Raasiku alevikus sideõhuliinide ehitamiseks, kutsutud projekteerija OÜ Hepta Grupp esindaja.
2. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kallasmäe kinnistule juurdepääsu tee tagamiseks, üle Metsanõmme kinnistu, kutsutud Kallasmäe esindaja.
3. Raasiku valla II lisaeelarve esitamine volikogule.  E. Velberk
4. Raasiku valla ühisveevärgi -ja kanalisatsiooni arendamise kava uuendamisest. S. Kivi
5. Detailplaneeringu vastuvõtmine Tiigi tn 6 Raasikul. A. Ets
6. Raasiku valla heakorrakonkursi "Kaunis Kodu" statuut, muutmine.A. Ets
7. Raasiku valla omandis olevate eluruumide ja mitteeluruumide üürile andmise ja kasutamise kord. A. Ets
8. Mustivälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine.  A. Ets
9. Isikliku kasutusõiguse seadmine Raasiku vallale kuuluvale kinnisasjale Elektrilevi OÜ kasuks Järsi külas, Uudismaa teel, plaan komisjonis.  A. Sepp
10. Isikliku kasutusõiguse seadmine Raasiku vallale kuuluvale kinnisasjale Elektrilevi OÜ kasuks Järsi külas Kangla tee lõik 1. A. Sepp
11. Isikliku kasutusõiguse seadmine Raasiku vallale kuuluvale kinnisasjale Elektrilevi OÜ kasuks Kalesi tee lõik 1.  A. Sepp
12. Info KIK-le esitatud tänavavalgustuse projektist. A. Sepp