« Tagasi

Tegemised Raasiku vallas - august 2019

Iga volikogu istungi alguses annab vallavanem volikogu liikmetele ülevaate Raasiku vallas toimuvast: elanike arvust, pooleliolevatest ehitustest ja tegevustest. Jagame teiega augustikuises volikogus antud ülevaadet. 
 

RAHVASTIK
Augusti alguse seisuga on meil registris 5030 kodanikku. Aasta algusest on meile sündinud 40 uut kodanikku ja lahkunud 34 kodanikku.

POOLELIOLEVAD EHITUSED
• Aruküla Põhikooli ja staadioni ehitused jätkuvad. Tähtaeg on nihkunud augusti lõppu. Oleme teostamas ka lisatöid (aeroobika saali varuväljapääs, vana osa katuse remonttööd). Kooli algust tööd ei sega. 
• Aruküla ÜVK tööd jätkuvad veel II etapis. Toimuvad teede taastamised. Ajakava on valla kodulehel. Vald on läbi OÜ Raven tellinud ka teedele lisatöid kohtades, kus see ei ole YIT kohustus. Arutatud ka EPK komisonis - 2019 teehoiukava plaan on täidetud, kruusateedele on peaeleveod (17 teed) teostatud. Kraavitus algab augusti lõpul. 
• Oleme tellimas lisa välisvalgustust Raasiku kergteele. Rahastab 85% RTK
• Aruküla rahvamaja põranda vahetuse ja küttesüsteemi rekonstrueerimine valmib septembri lõpuks. Lisatöödena olemasoleva torustiku väljavahetus, siseaknad, väiksemad el.tööd.
• Tallinna mnt rekonstrueerimise projekti oleme kaasatud. Projekt valmib Maanteeameti tellimusel ja maksmisel novembriks 2019. Liiklusuuringust selgus kasutajate arv 50-70 liiklejat ö/p. Maanteeametil on kohustus rahastada ehitust, kui on üle 200 liikleja ö/p. Osakonna juhatajalt on tulnud eitav vastus kõnnitee ehituseks.

PLANEERIMISEL EHITUSED
• Raasiku kergliiklustee lisatööd uputuste likvideerimiseks. 
• Raasiku Rahvamaja esine parkla rajamine. 
• Tänavavalgustuse hange on koostamisel. Tööd planeeritud sept-okt. 
• Sotsiaalkorterite remonttööd.

TEGEVUSED
• Avalike ja õpilasliinide bussiveo hanke tulemused selguvad 21 augustiks
• Uus koolitoidu hange 1 aastaks, kuna AS Sanitex-ga leping lõpetati.
• Aruküla LA projekteerimine ja kütte uuendamine – tellitud ekspertiis pealeehituse teostamiseks, keldriruumi plaanilahendus Päästeteenistuse nõuetele vastavaks viimiseks. Hange luhtus. Praegu läbirääkimised.
• Korrigeeriti Raasiku ja Jõelähtme valla vahelist piiri Vabriku tn Raasikul.
• Leader programmi rahastustaotlused olid positiivsed meile (tuletõrje depoo, koerte jalutusplats ja lauluväljaku hoiuruum) Ootame PRIA kinnitusi.
• Valla üldplaneeringu II avalik väljapanek on toimunud. Laekus vaid 1 ettepanek. Viiakase läbi II avalikud arutelud Arukülas ja Raasikul.
• Hajaasustuse programmi (vesi, kanalisatsioon, elekter, juurdepääsutee) 2019 otsused on tegemisel. Raasiku vallale eraldatakse riigi poolt 8797,00 eurot, valla panus on 10 000 eurot. Hetkel 7 jaatavat ja 6 eitavat toetust. 
• 21. augustil kell 16:30 vallamajas toimub projekti "Harjumaa omavalitsuste kriisivõrgustiku ülesehitamine" raames Valmisoleku päev. Projekti tellija on Harjumaa Omavalitsuste Liit, rahastaja Siseministeerium ning läbiviija MTÜ Linnalabor.
• Tööle on asunud allasutuse Raasiku Valla Sport juhataja- Kadri Kesküla 
• Toimus avalik arutelu „Hoolekandeteenuste arendamine Raasiku vallas" 
• Augustis toimub arutelu „Noorte tegevusest alevikes päeval ja öösiti" 
• Toimub „Kauni kodu" konkurssi tulemuste hindamine. Tulemused selguvad kuu lõpuks. 
• Pikavere koolitrepp vajab remonti. Eelarve puudus.
• Otsime meeskonda uut ehitus (haldus) spetsialisti ja arhitekti. 
• Planeerimisvaldkonda on vaja lisa tööjõudu, arutelu komisjonis.