« Tagasi

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 02.10.2019

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 02.10.2019 algusega kell 18.00.

Päevakord:

  1. Raasiku valla eelarve strateegia 2020 – 2023 esitamine volikogule kinnitamiseks  (sisulisi ettepanekuid ei laekunud, 1 valitsuse parandusettepanek) (E. Velberk)
  2. Raasiku valla kaevetööde eeskiri (K. Laast)
  3. Kurgla külas, Nurme katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine (A.Ets)
  4. Raasiku alevikus, Tallinna mnt 15 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine  (A.Ets)
  5. Järsi külas, Noore maatükk 1, Noore maatükk 2, Unipõllu, Unito ja Uniaasa maaüksustel detailplaneeringu koostamise lõpetamine (A.Ets)
  6. Isiklike kasutusõiguste seadmised trassivaldajate kasuks tutvustused kohapeal (A. Sepp)