Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine päikeseelektrijaama rajamiseks Järsi külas Karkle ja Vana-Väljamäe katastriüksustel" avatud menetluse. Raasiku...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu päikeseelektrijaama rajamiseks Järsi külas Karkle ja Vana-Väljamäe katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks.

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine päikeseelektrijaama rajamiseks Järsi külas Karkle ja Vana-Väljamäe katastriüksustel" avatud menetluse. Raasiku...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 4.oktoobri 2021. a. korraldusega nr 320 lõpetati Kurgla külas, Nurme katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning...

Kurgla külas Nurme katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 4.oktoobri 2021. a. korraldusega nr 320 lõpetati Kurgla külas, Nurme katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja väikehanke Raasiku alevikus asuva sotsiaalmaja (aadress: Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku Alevik, Nurme tn 10) rekonstrueerimistöödele omanikujärelevalve...

Väikehange Raasiku alevikus asuva sotsiaalmaja rekonstrueerimistöödele omanikujärelevalve leidmiseks

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja väikehanke Raasiku alevikus asuva sotsiaalmaja (aadress: Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku Alevik, Nurme tn 10) rekonstrueerimistöödele omanikujärelevalve...

Raasiku vald toetab noorte ettevõtlikkust ja omaalgatuslikku tegevust 2021.aastal, avatud on taotluste esitamise teine voor. Kes?  Toetust saavad taotleda noored vanuses 12-19 aastat....

Avatud on noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatuslikku tegevuse taotluste esitamise teine voor

Raasiku vald toetab noorte ettevõtlikkust ja omaalgatuslikku tegevust 2021.aastal, avatud on taotluste esitamise teine voor. Kes?  Toetust saavad taotleda noored vanuses 12-19 aastat....

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel talveperioodidel 2021/2022 ja 2022/2023 . Pakkumuste esitamise...

Hange Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel talveperioodidel 2021/2022 ja 2022/2023.

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel talveperioodidel 2021/2022 ja 2022/2023 . Pakkumuste esitamise...

Raasiku Vallavalitsus on välka kuulutanud hanke: Raasiku valla teedel lumetõrje teostamine 2021/2022 ja 2022/2023 talveperioodil . Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.10.2021 kell 9.00 ja...

Hange Raasiku valla teedel lumetõrje teostamine 2021/2022 ja 2022/2023 talveperioodil.

Raasiku Vallavalitsus on välka kuulutanud hanke: Raasiku valla teedel lumetõrje teostamine 2021/2022 ja 2022/2023 talveperioodil . Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.10.2021 kell 9.00 ja...

Tuletame meelde, et aia- ja haljastusjäätmeid saab ära anda korraldatud jäätmeveo raames AS-ile Eesti Keskkonnateenused kuni 30. novembrini (tellimusi saab esitada kuni 15. novembrini). ...

Aia- ja haljastusjäätmete äravedu

Tuletame meelde, et aia- ja haljastusjäätmeid saab ära anda korraldatud jäätmeveo raames AS-ile Eesti Keskkonnateenused kuni 30. novembrini (tellimusi saab esitada kuni 15. novembrini). ...

Vallavanema informatsioon oktoobri vallavolikogus ja 4 aasta kokkuvõtte piltides ja numbrites 2018 - 2021 numbrites ja piltides

Vallavanema informatsioon oktoobri vallavolikogus

Vallavanema informatsioon oktoobri vallavolikogus ja 4 aasta kokkuvõtte piltides ja numbrites 2018 - 2021 numbrites ja piltides

Raasiku Vallavalitsus korraldab Igavere küla Männipõllu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu 28. oktoobril 2021. a. algusega kell 18.00 Raasiku Vallavalitsuse teise...

Männipõllu, Igavere detailplaneeringu avalik arutelu

Raasiku Vallavalitsus korraldab Igavere küla Männipõllu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu 28. oktoobril 2021. a. algusega kell 18.00 Raasiku Vallavalitsuse teise...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 12. oktoobril 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis. Istungi päevakorraprojekt ja eelnõud   ...

Volikogu istung 12.10.2021

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 12. oktoobril 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis. Istungi päevakorraprojekt ja eelnõud   ...

Raasiku Vallavalitsus otsib projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" raames tegevusjuhendajat  (0,5 ametikohta) Teenuse saajateks on...

Raasiku Vallavalitsus otsib projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ raames tegevusjuhendajat

Raasiku Vallavalitsus otsib projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" raames tegevusjuhendajat  (0,5 ametikohta) Teenuse saajateks on...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke tarbesõiduki soetamiseks . Pakkumused palume saata digiallkirjastatult aadressile: hanked@raasiku.ee hiljemalt 06.10.2021 kell 11.00 ...

Väikehange tarbesõiduki soetamiseks

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke tarbesõiduki soetamiseks . Pakkumused palume saata digiallkirjastatult aadressile: hanked@raasiku.ee hiljemalt 06.10.2021 kell 11.00 ...

Vastavalt planeerimisseaduse §139 lg 1 ja 2 on Raasiku Vallavalitsus teinud otsuse (27. septembri 2021. a. korraldus nr 308) jätta kehtestamata Raasiku Vallavalitsuse 27. novembri 2017. a....

Kalesi külas Koolimaa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamata jätmine

Vastavalt planeerimisseaduse §139 lg 1 ja 2 on Raasiku Vallavalitsus teinud otsuse (27. septembri 2021. a. korraldus nr 308) jätta kehtestamata Raasiku Vallavalitsuse 27. novembri 2017. a....

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 14. septembri 2021. a. otsusega nr 34 algatati detailplaneering Aruküla alevikus Tallinna mnt 33 ja Orgemetsa katastriüksustel ja lähialal...

Detailplaneerngu algatamine Aruküla alevikus Tallinna mnt 33 ja Orgemetsa katastriüksustel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 14. septembri 2021. a. otsusega nr 34 algatati detailplaneering Aruküla alevikus Tallinna mnt 33 ja Orgemetsa katastriüksustel ja lähialal...

Balti jaama ehitustööd toovad laupäevast kolmapäevani (25.-29. septembril) sõiduplaanidesse muudatusi. Remonttööde tõttu ei saa Ida- ja Edelasuuna rongid Balti jaama...

Balti jaama laiendustööd toovad laupäevast kolmapäevani (25.-29.sept) sõiduplaanidesse muudatusi

Balti jaama ehitustööd toovad laupäevast kolmapäevani (25.-29. septembril) sõiduplaanidesse muudatusi. Remonttööde tõttu ei saa Ida- ja Edelasuuna rongid Balti jaama...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 14. septembri 2021. a. otsusega nr 35 tunnistati osaliselt kehtetuks Raasiku Vallavolikogu 12. oktoobri 1999. a. otsusega nr 48 „Kulli AÜ...

Kulli AÜ detailplaneering tunnistati Kulli vkt 44 ja Kulli vkt 45 osas kehtetuks

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 14. septembri 2021. a. otsusega nr 35 tunnistati osaliselt kehtetuks Raasiku Vallavolikogu 12. oktoobri 1999. a. otsusega nr 48 „Kulli AÜ...

Aruküla keskväljaku arhitektuurivõistluse võitis Villem Tomiste arhitektuuribüroost Stuudio Tallinn   Raasiku vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldasid arhitektuurivõistlust...

Selgusid Aruküla keskväljaku arhitektuurivõistluse tulemused

Aruküla keskväljaku arhitektuurivõistluse võitis Villem Tomiste arhitektuuribüroost Stuudio Tallinn   Raasiku vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldasid arhitektuurivõistlust...

Maal elamise päev toimub 25. septembril.

Maal elamise päev 25. septembril

Maal elamise päev toimub 25. septembril.

Aruküla alevikus vahetatakse tänavavalgusite õhuliine ja valgusteid. Töid teostab Connecto AS, projektijuht Toomas Kibus, tel 517 6071. Ehitusjärelevalve Siim Suits, tel 512 1790 Valla...

Aruküla tänavalgustite väljavahetamise tööd

Aruküla alevikus vahetatakse tänavavalgusite õhuliine ja valgusteid. Töid teostab Connecto AS, projektijuht Toomas Kibus, tel 517 6071. Ehitusjärelevalve Siim Suits, tel 512 1790 Valla...

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine Raasiku vallas Lagedi-Aruküla-Peningi maantee äärde kergliiklustee esimese etapi rajamise ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste määramine Raasiku vallas Lagedi-Aruküla-Peningi maantee äärde kergliiklustee esimese etapi rajamise ehitusprojekti koostamiseks.

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine Raasiku vallas Lagedi-Aruküla-Peningi maantee äärde kergliiklustee esimese etapi rajamise ehitusprojekti...

Sotsiaaltöö spetsialistis peamisteks tööülesanneteks on puuetega laste ja täiskasvanute abivajaduse kaardistamine; erivajadusega laste vanemate ning puudega inimeste nõustamine ja abivajajate...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI ametikohale

Sotsiaaltöö spetsialistis peamisteks tööülesanneteks on puuetega laste ja täiskasvanute abivajaduse kaardistamine; erivajadusega laste vanemate ning puudega inimeste nõustamine ja abivajajate...

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. Alates 2019.aastast antakse...

Raasiku valla haridus-, noorte- ja kultuurivaldkonna tunnustuskonkursile 2021 kandidaate esitamine

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. Alates 2019.aastast antakse...

Tänavu mais jõustunud jäätmeseaduse muudatuste järgi muutub  biojäätmete kogumine  tekkekohalt  kohustuslikuks  2023. aasta sügisest. Ülemineku soodustamiseks esitab...

Võimalus taotleda toetust kiirkompostri või biojäätmete konteineri soetamiseks

Tänavu mais jõustunud jäätmeseaduse muudatuste järgi muutub  biojäätmete kogumine  tekkekohalt  kohustuslikuks  2023. aasta sügisest. Ülemineku soodustamiseks esitab...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 14. septembril 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis. Istungi päevakorra projekt ja eelnõud

Volikogu istung 14.09.2021

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 14. septembril 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis. Istungi päevakorra projekt ja eelnõud

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  teede- ja haldusspetsialisti ametikohale. Tööülesanneteks on: valla objektidel haldus-, tehnohooldus- ja remonttööde...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja haldusspetsialisti ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  teede- ja haldusspetsialisti ametikohale. Tööülesanneteks on: valla objektidel haldus-, tehnohooldus- ja remonttööde...

Vastavalt planeerimisseaduse §139 lg 2 on Raasiku Vallavalitsus teinud Kulli külas, Raja katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamata jätmise otsuse (30. augusti 2021. a....

Kulli külas, Raja katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamata jätmine.

Vastavalt planeerimisseaduse §139 lg 2 on Raasiku Vallavalitsus teinud Kulli külas, Raja katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamata jätmise otsuse (30. augusti 2021. a....

Alanud on uus kooliaasta. Ka sel aastal on võimalik taotleda 1. klassi mineva lapse toetust. Toetust võib taotleda lapse 1. klassi minemise puhul tingimusel, et laps ja tema vanemad või...

1. klassi mineva lapse toetust

Alanud on uus kooliaasta. Ka sel aastal on võimalik taotleda 1. klassi mineva lapse toetust. Toetust võib taotleda lapse 1. klassi minemise puhul tingimusel, et laps ja tema vanemad või...

Detailplaneeringu avalikustamine toimus 23. juulist – 8. augustini 2021. a. , mille jooksul esitasid vastuväiteid 20 inimest. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 12. augustil 2021. a....

Detailplaneeringu avalikustamise ja avaliku arutelu kokkuvõte: Järsi külas, Ivani (Salu) katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Detailplaneeringu avalikustamine toimus 23. juulist – 8. augustini 2021. a. , mille jooksul esitasid vastuväiteid 20 inimest. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 12. augustil 2021. a....

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Raasiku Rahvamaja õuepaviljon koos paigaldusega" Hangitavate tööde täpne kirjeldus, sõlmitav leping ning pakkumusvorm on siin: ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Raasiku Rahvamaja õuepaviljon koos paigaldusega“

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Raasiku Rahvamaja õuepaviljon koos paigaldusega" Hangitavate tööde täpne kirjeldus, sõlmitav leping ning pakkumusvorm on siin: ...

Aruküla aleviku tänavavalgustuse uuendamine tööde ajagraafik Teiste piirkondade töögraafikud esitatakse enne tööde alustamist Ehitustööde plaan Aruküla projekt: Staaadioni ja...

Aruküla aleviku tänavavalgustuse uuendamine

Aruküla aleviku tänavavalgustuse uuendamine tööde ajagraafik Teiste piirkondade töögraafikud esitatakse enne tööde alustamist Ehitustööde plaan Aruküla projekt: Staaadioni ja...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku Veetorni puitfasaadi korrastamiseks sh osaliseks väljavahetamiseks. Hangitavate tööde täpne kirjeldus, sõlmitav leping ning...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku Veetorni puitfasaadi korrastamiseks sh osaliseks väljavahetamiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku Veetorni puitfasaadi korrastamiseks sh osaliseks väljavahetamiseks. Hangitavate tööde täpne kirjeldus, sõlmitav leping ning...

Tööde käigus lahendatakse sadevee äravool, rajatakse uus asfaltkate ning rajatakse kõnniteid ja parklakohti koostöös korteriühistuga.  Teid ei ole plaanis sulgeda, aga parkimisel palume...

Arukülas toimuvad teetööd ja tänavavalgustite vahetused Staadioni ja Staadioni põik tänavatel

Tööde käigus lahendatakse sadevee äravool, rajatakse uus asfaltkate ning rajatakse kõnniteid ja parklakohti koostöös korteriühistuga.  Teid ei ole plaanis sulgeda, aga parkimisel palume...

20. augustil toimuv Balti Keti Velotuur läbib ka Raasiku valda. Esineb ajutisi liiklusseisakuid! 20. augustil toimub Balti Keti Velotuuri I etapp, mis läbib ka Raasiku valda. Seoses...

20. augustil toimuv Balti Keti Velotuur läbib ka Raasiku valda. Esineb ajutisi liiklusseisakuid!

20. augustil toimuv Balti Keti Velotuur läbib ka Raasiku valda. Esineb ajutisi liiklusseisakuid! 20. augustil toimub Balti Keti Velotuuri I etapp, mis läbib ka Raasiku valda. Seoses...

PÜHAPÄEVAL 15. AUGUSTIL TOIMUV TALLINNA RAHVASÕIT TOOB RAASIKU VALLA TEEDELE-TÄNAVATELE RIKKALIKULT JALGRATTUREID Rahvasõidu start ja finiš asub aadressil Loo alevikus Niidu tee 2....

PÜHAPÄEVAL 15. AUGUSTIL TOIMUV TALLINNA RAHVASÕIT

PÜHAPÄEVAL 15. AUGUSTIL TOIMUV TALLINNA RAHVASÕIT TOOB RAASIKU VALLA TEEDELE-TÄNAVATELE RIKKALIKULT JALGRATTUREID Rahvasõidu start ja finiš asub aadressil Loo alevikus Niidu tee 2....

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 10. augusti 2021. a. otsusega nr 32 algatati detailplaneering Härma külas, Kiivita katastriüksusel (KÜ 65101:004:0097) ja lähialal. ...

Detailplaneeringu algatamine Härma külas, Kiivita katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 10. augusti 2021. a. otsusega nr 32 algatati detailplaneering Härma külas, Kiivita katastriüksusel (KÜ 65101:004:0097) ja lähialal. ...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 10. augusti 2021. a. otsusega nr 30 tunnistati kehtetuks Järsi külas, Suurekivi katastriüksuse ja lähiala detailplaneering (kehtestatud...

Järsi külas, Suurekivi katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 10. augusti 2021. a. otsusega nr 30 tunnistati kehtetuks Järsi külas, Suurekivi katastriüksuse ja lähiala detailplaneering (kehtestatud...

Tunnistati kehtetuks Järsi külas, Koobitsa, Krimpli, Luunimäe, Sepa, Paunaste ning AJ Aruküla maaüksuste ja lähiala detailplaneering. Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu...

Koobitsa, Krimpli, Luunimäe, Sepa, Paunaste ning AJ Aruküla maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Tunnistati kehtetuks Järsi külas, Koobitsa, Krimpli, Luunimäe, Sepa, Paunaste ning AJ Aruküla maaüksuste ja lähiala detailplaneering. Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu...

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi ÕPETAJA ASSISTENTI

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi ÕPETAJA ASSISTENTI

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi ÕPETAJA ASSISTENTI

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2021-2022 õppeaastaks. Hankega saab lähemalt tutvuda siin: ...

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2021-2022 õppeaastaks

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2021-2022 õppeaastaks. Hankega saab lähemalt tutvuda siin: ...

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Aruküla Lasteaed Rukkilill laste ja töötajate toitlustamine lasteaia ehitus perioodil alates 1.september 2021 kuni ehituse lõpuni (orient. 6...

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Aruküla Lasteaed Rukkilill laste ja töötajate toitlustamine

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Aruküla Lasteaed Rukkilill laste ja töötajate toitlustamine lasteaia ehitus perioodil alates 1.september 2021 kuni ehituse lõpuni (orient. 6...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 10. augustil 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis järgmise päevakorra projektiga

Raasiku Vallavolikogu istung 10. augustil

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 10. augustil 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis järgmise päevakorra projektiga

Vabariigi Valitsus kehtestas eelmisel neljapäeval erakorralise lipupäeva ( Vabariigi Valitsuse korraldus nr 269 „Eesti lipu heiskamine 8. augustil 2021. a" ) Eesti sportlaste olümpiasaavustuste...

Erakorraline lipupäev 8. augustil

Vabariigi Valitsus kehtestas eelmisel neljapäeval erakorralise lipupäeva ( Vabariigi Valitsuse korraldus nr 269 „Eesti lipu heiskamine 8. augustil 2021. a" ) Eesti sportlaste olümpiasaavustuste...

Raasikul ja Arukülas esineb tänavavalgustuse katkestusi. Teostatakse tänavavalgustite ja kaabelliinide väljavahetamisi toiteliinide kaupa. Vahetatakse välja kõik vanad valgustid ja...

Raasikul ja Arukülas esineb tänavavalgustuse katkestusi

Raasikul ja Arukülas esineb tänavavalgustuse katkestusi. Teostatakse tänavavalgustite ja kaabelliinide väljavahetamisi toiteliinide kaupa. Vahetatakse välja kõik vanad valgustid ja...

Peamisteks ülesanneteks on avalikel aladel heakorra tagamine, haljastustööd ning pisiremonditööd. Kui naudid liikuvat tööd välitingimustes igal aastaajal, armastad hooldatud ja hoitud...

Raasiku Vallavalitsus pakub tööd heakorratöötajale

Peamisteks ülesanneteks on avalikel aladel heakorra tagamine, haljastustööd ning pisiremonditööd. Kui naudid liikuvat tööd välitingimustes igal aastaajal, armastad hooldatud ja hoitud...

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „ Raasiku valla asutuste IT-haldusteenus" Hanke viitenumber on 239522 ja hanke dokumentidega on võimalik tutvuda siin: ...

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „ Raasiku valla asutuste IT-haldusteenus”

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „ Raasiku valla asutuste IT-haldusteenus" Hanke viitenumber on 239522 ja hanke dokumentidega on võimalik tutvuda siin: ...

Lastekaitsetöötaja peamisteks tööülesanneteks on laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsetöötaja ametikohale

Lastekaitsetöötaja peamisteks tööülesanneteks on laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks...

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja väikehanke Raasiku kooli akende osaliseks väljavahetamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.07.2021 kell 10.00. Lisa 1 Raasiku kooli osalise...

Väikehange Raasiku kooli akende osaliseks väljavahetamiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja väikehanke Raasiku kooli akende osaliseks väljavahetamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.07.2021 kell 10.00. Lisa 1 Raasiku kooli osalise...

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja väikehanke teetööde omanikujärelevale teostaja leidmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.07.2021 kell 10.00. Omanikujarelevalve teenuse...

Väikehange teetööde omanikujärelevale teostaja leidmiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja väikehanke teetööde omanikujärelevale teostaja leidmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.07.2021 kell 10.00. Omanikujarelevalve teenuse...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Järsi külas asuva „Ivani (Salu)" detailplaneeringu lahenduse avalik väljapanek toimub 23.07-08.08.2021 ning sellele järgneb planeeringu avalik arutelu...

Järsi külas asuva „Ivani (Salu)“ detailplaneeringu lahenduse avalik väljapanek toimub 23.07-08.08.2021

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Järsi külas asuva „Ivani (Salu)" detailplaneeringu lahenduse avalik väljapanek toimub 23.07-08.08.2021 ning sellele järgneb planeeringu avalik arutelu...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 8. juuni 2021. a. otsusega nr 26 algatati detailplaneering Kalesi külas, Kastani katastriüksusel (KÜ 65101:001:0568) ja lähialal. ...

Detailplaneeringu algatamine Kalesi külas, Kastani katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 8. juuni 2021. a. otsusega nr 26 algatati detailplaneering Kalesi külas, Kastani katastriüksusel (KÜ 65101:001:0568) ja lähialal. ...