« Tagasi

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

21.veebruaril avanes kohalikele omavalitsustele meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" II  taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadusest tulenevat eluruumi kohandamist:

1.Liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine) parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu  või piirde kohandamist;

2. Hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) parandamiseks;

3.Köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine) parandamiseks.

Eeltoodust tulenevalt on Raasiku valla puudega elanikel võimalik oma eluruumi kohandamiseks toetust taotleda meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" projektist.

Toetus andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26.veebruari  2018 määrusega nr4 „Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Määrus on leitav Riigi  Teatajas, https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002 .

Projektis osalemiseks tuleb puudega isikul või tema esindajal esitada taotlus Raasiku Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale hiljemalt  31.05.2019.

Rohkem infot projekti tingimuste ja taotlemise kohta saab e-posti aadressil  liivi.puumets@raasiku.ee või telefoni teel 5017483.