« Tagasi

Rätla külas Lille detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Raasiku Vallavalitsus teatab Rätla külas Lille detailplaneeringu koostamise lõpetamisest Vallavalitsuse 26.08.2019. a korraldusega nr 238. Lille detailplaneering algatati Raasiku Vallavalitsuse 24.10.2012. a korraldusega nr 264. Detailplaneeringu eesmärgiks oli uue üksikelamu krundi moodustamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine ning haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete määramine koos vajalike piirangute ja servituutidega.

Pärast detailplaneeringu algatamist ei ole seda vallavalitsusele menetlemiseks esitatud ning menetlus on veninud ebamõistlikult pikaks, millest tulenevalt võeti vastu otsus menetlus lõpetada. Ühtlasi on krundil algatatud uus samanimeline detailplaneering 14.08.2018. a otsusega nr 43.