Enampakkumise teade

Raasiku Vallavalitsus võõrandab suulisel enampakkumisel järgmise vallale kuuluva vara: Harju maakonnas Raasiku vallas Peningi külas asuv korteriomand aadressiga Sanderkopi 3 (katastritunnus...

Meierei tänava sulgemisest 17.-18. veebruaril

 Seoses elektri valgustuspostide ehitusega Raasikul  Meierei tänaval suletakse 17.-18. veebruaril kõnnitee osa ja osaliselt ka sõidutee. Sõidutee jääb kasutusse, aga selle kasutamine on...

Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoor “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”

Projekt: Raasiku valla koolide HEV väikevahendid Projekti number: 2014-2020.1.04.18-0088 Projekti eesmärk on suurendada Raasiku valla munitsipaalkoolide valmisolekut rakendada kaasava...

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru avamine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 1 ja riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" § 9 lõike 1 alusel kinnitati hajaasustuse programmi...

Volikogu istung 11.02.2020

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. veebruaril algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse koosolekute saalis. I stungi päevakorra projekt ja eelnõud

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Arvutid"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Arvutid" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.02.2020, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „arvutid". Hiljem...

Hange „Lasteaia Rukkilill elektriliste puuduste likvideerimise tööd"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Lasteaia Rukkilill elektriliste puuduste likvideerimise tööd" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.02.2020, kell 09:30. Pakkumused tuleb esitada...

Haridus-, kultuuri- sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 4. veebruaril

04. veebruaril kell 18.00 toimub Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri- sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek Päevakord: Ülevaade MTÜ Perekeskus Männikäbi tegemistest/ Õnnela...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 05.02.2020

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 05.02.2020 algusega kell 18.00. Päevakorras: Arukülas, linnaku (sõjaväebaas) detailplaneeringu...

Kui laps ei saa kohta soovitud Raasiku valla lasteaias

Raasiku valla lasteaedadest Raasiku lasteaias Oravake ja Aruküla lasteaias Rukkilill ei jagu kahjuks kõikidel aastatel kohti kõigile sõimeealistele lastele (so 1,5-3.a). 2019.aastal ei saanud...

Igavere küla Männipõllu detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku vallavalitsus teatab, et 13.02.-13.03.2020 on Raasiku vallamaja kantseleis (Aruküla alevik, Tallinna mnt 24) ja valla veebilehel raasiku.kovtp.ee võimalik tutvuda Igavere külas asuva...

RAASIKU VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI HANKE- JA JÄRELEVALVESPETSIALISTI AMETIKOHALE

Hanke- ja järelevalvespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on: - hankeplaani koostamine ja selle täitmise jälgimine; hankedokumentide ja asjakohaste haldusaktide ettevalmistamine; -...

Detailplaneeringu algatamine Järsi külas Riisi katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavolikogu 14.01.2020. a otsusega nr 6 algatati detailplaneering Raasiku vallas Järsi külas Riisi katastriüksusel (65101:002:0782) ja lähialal. Planeeringuala suuruseks koos lähialaga...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI ametikohale

Sotsiaaltööspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on kodanike nõustamine ja abistamine; teenuse vajaduse kaardistamine; toetuste menetlemine; valdkondlike koostöövõrgustike loomine ja nende...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse...

Raasiku Valla Sport pakub tööd spordirajatise meistrile

Tööülesanded Aruküla ja Raasiku staadioni hooldus, sh niitmine ja trimmerdamine ning jalgpallimuru erihooldus Igapäevased koristustööd Aruküla kooli ja spordihoone...

Konkurss projekti „Kose ja Raasiku valla sotsiaalteenuste arendamine" hooldustöötaja ja tugiisiku ametikohtadele

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi projekti „Kose ja Raasiku valla sotsiaalteenuste arendamine" HOOLDUSTÖÖTAJA  JA TUGIISIKU ametikohtadele Projekti "Kose ja Raasiku...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 14. jaanuaril 2020

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 14. jaanuaril algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse koosolekute saalis.

Tehase tee 24 detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku vallavalitsuse 2. jaanuari 2020 korraldusega nr 1 kehtestati detailplaneering Raasiku alevikus Tehase tee 24 katastriüksusel ja lähialal. Detailplaneeringuga toimub olemasoleva...

Hange „Tuletõkkeuksed Aruküla Mõisale"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Tuletõkkeuksed Aruküla Mõisale" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.01.2020, kell 09:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 8. jaanuaril

Raasiku Vallavolikogu Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 8. jaanuaril algusega kell 18.00 Päevakorras: Raasiku valla 2020 eelarve muudatusettepanekute...

Kultuuri-, hariduse- sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 7. jaanuaril

Raasiku Vallavolikogu kultuuri-, hariduse- sotsiaal-  ja spordikomisjoni koosolek toimub 7. jaanuaril algusega kell 18.00 Päevakorras: Spordirajatiste uute hinnakirjade...

Vallavalitsuse tööajad pühadeperioodil

27. detsembril on vallamja suletud, 31. detsembril avatud 8.00-14.00. 

Rätla-Sõerde tee sulgemisest

Esmaspäeval, 23.detsembril, teostatakse Rätla-Sõerde teel (peale dendroparki) teetruubi vahetust. Seoses sellega on seal tee ajavahemikul 09.00-16.00 liikluseks  suletud.

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Heakorra tööd"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.12.2019, kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „heakord". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata. Hanke...

Konkurss projektijuhi ja hoolduskoordinaatori ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi projekti „Kose ja Raasiku valla sotsiaalteenuste arendamine" PROJEKTIJUHI (0.5 kohta) ja HOOLDUSKOORDINAATORI (0.5 kohta) ametikohtadele ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla aleviku võrkpüramiid"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla aleviku võrkpüramiid" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.12.2019, kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja...

Volikogu istung 10.12.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 10. detsembril algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse koosolekute saalis.

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 04.12

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 04.12 algusega kell 18.00 Päevakorras: Raasiku valla 2020 eelarve tutvustus ja I lugemisele...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 03. detsembril

Päevakord: Raasiku raamatukogu tegemistest ülevaade (E. Altmäe) Raasiku valla struktuurimuudatus (A. Sepp) Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordi 2020 aasta eelarve...

Ajutiselt e-elukohateadet esitada ei saa

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus annab teada, et seoses e-rahvastikuregistri portaali avamistöödega on alates 27. novembri õhtust suletud eesti.ee  e-elukohateate...

Järsi külas Riisi katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu avalikustamine arvamuse avaldamiseks

Raasiku Vallavalitsus teatab, et perioodil 22.11 – 23.12.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel võimalik tutvuda ning...

Jõulutoetuse maksmisest

Raasiku vallas makstakse jõulutoetust kolme- ja enamalapselistele peredele; eestkoste- ja hooldusperedele; puudega laste peredele. Jõulutoetuse suurus on 70 eurot pere kohta. Kui kolme- ja...

Konkurss projektijuhi ja hoolduskoordinaatori ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi projekti „Kose ja Raasiku valla sotsiaalteenuste arendamine" PROJEKTIJUHI (0.5 kohta) ja HOOLDUSKOORDINAATORI (0.5 kohta) ametikohtadele ...

Teavituskoosolekud hoonete ehitisregistrisse kandmisest

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega on sätestatud ehitisregistri andmete korrastamise tähtajaks 01. jaanuar 2020. Selleks ajaks tuleb registrisse kanda sinna seni...

Raasiku Valla Sport otsib oma meeskonda staadionide hooldemeistrit

Raasiku Valla Sport otsib oma meeskonda STAADIONIDE HOOLDUSMEISTRIT Tööülesanded on järgmised: Aruküla ja Raasiku staadioni hooldus, sh niitmine ja trimmerdamine ning...

Ootame ettepanekuid noorte huvitegevuse mitmekesistamiseks

Riigipoolne täiendav toetus huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ning mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumiseks 7. – 19. aastastele noortele on Raasiku valda alates 2017.a...

Autoromudele tullakse tasuta järele

Aias, metsatukas, linnatänaval kasutult seisev autoromu ei riku mitte vaid vaatepilti, aga on ohtlik ka keskkonnale. Oma vanale autole saab kinkida uue elu, andes ta sinna, kust tollest tehakse...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi planeeringuspetsialisti ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi PLANEERINGUSPETSIALISTI ametikohale, kelle peamised teenistusülesanded on planeeringute menetlemise korraldamine ja avaliku ruumi...

Suur rike Aruküla tänavavalgustuses

Eile oli Aruküla tänavavalgustuses  suur rike. Õhtuks saadi enamus lampe ajutiselt küll põlema, kuid siiski mitte täies ulatuses, näiteks osa Põhja, Nurme ja Raja tn tänavavalgustust...

Kalesi külas Mustivälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Raasiku Vallavalitsus teatab Kalesi külas Mustivälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest. Mustivälja kinnistu ja lähiala detailplaneering kehtestati...

Raasiku alevikus Tiigi tn 6 detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab 04.12.2019–04.01.2020 Raasiku alevikus Tiigi tn 6 avaliku väljapaneku toimumisest. Tiigi tn 6 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringuga on võimalik tutvuda...

Raasiku alevikus Tehase tee 24 detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab 04.12–18.12.2019 Raasiku alevikus Tehase tee 24 avaliku väljapaneku toimumisest. Tehase tee 24 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringuga on võimalik tutvuda...

16. novembril Arukülas soojakatkestus

SW Energia teatab, et laupäeval, 16. novembril on soojakatkestus  Aruküla lasteaias, vallamajas, Tallinna mnt. 26, 28, 24a ja 24b hoonetes. Soojakatkestuse kestvuseks planeeritakse tervet...

14. novembrist taastub tavapärane bussiliiklus Arukülas

Alates 14. novembrist k.a taastatakse bussiliinide endine marsruut Aruküla alevikus

Enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks.

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10.12.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt...

Jõulukommide jagamine väljaspool koduvalda õppivatele lastele

Raasiku vald annab jõulukommipaki kõikidele oma valla lastele, kelle sünniaasta on  2018 või  varem. Teiste omavalitsuste haridusasutustes käivate Raasiku valla laste vanemad, palun...

Volikogu istung toimub 12.11.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 12. novembril algusega kell 16.30, Raasiku vallamajas, II korruse koosolekute saalis.

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 06.11

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 06.11 algusega kell 18.00. Koosoleku teemad: 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Raasiku alevikus...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 05.11.19

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 05.11.19 algusega kell 18.00. Päevakorras: Raasiku Valla Sport töö käivitamisest, soetused...

Raasiku Valla Noor Eeskuju 2019 tunnustuskonkurss

Raasiku valla noortekeskuses ja vallavalitsus kuulutavad esmakordselt välja konkursi Raasiku Valla Noor Eeskuju 2019. Konkursi eesmärk on tunnustada ja tänada Raasiku valla noori, kes...

Ohtlike jäätmete kogumisring 2. novembril

KOGUMISRINGIDE AJAGRAAFIK JA PEATUMISKOHAD                  Raasiku vallas 2. NOVEMBRIL ...

Kulli külas Uustalu katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneering algatati Raasiku Vallavolikogu 11.09.2018. a otsusega nr 48 „Kulli külas, Uustalu katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade...

Kulli külas Väljaotsa katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneering algatati Raasiku Vallavolikogu 08.05.2018. a otsusega nr 28 „Kulli külas, Väljaotsa katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade...

Hange „Raasiku valla õpilasvedu 2020-2022“

Raasiku vallavalistus on välja kuulutanud avatud hankemenetlusega: „Raasiku valla õpilasvedu 2020-2022". Pakkumuste esitamine: 21.11.2019 10:00 Viide hankele: ...

Raasiku vallavalistus on välja kuulutanud lihthanke: „Väiketraktori ja lisaseadmete soetamine staadioni hooldamiseks“

Raasiku vallavalistus on välja kuulutanud lihthanke: „Väiketraktori ja lisaseadmete soetamine staadioni hooldamiseks". Pakkumuste esitamine: 30.10.2019 09:00 Viide hankele : ...

Värsketele lapsevanematele muutus perehüvitise taotlemine lihtsamaks

Sotsiaalkindlustusamet avas 14. oktoobril uue iseteeninduse, millega koos muutus värsketele lapsevanematele perehüvitiste saamise oluliselt lihtsamaks. Uus teenus on proaktiivne ning selle...

Järsi külas, Noore maatükk 1, Noore maatükk 2, Unipõllu, Unito ja Uniaasa maaüksustel detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Detailplaneering algatati Järsi külas Noore maatükk 1, Noore maatükk 2, Unipõllu, Unito ja Uniaasa maaüksustel Raasiku Vallavolikogu 14.06.2007. a otsusega nr 83. Detailplaneeringu eesmärgiks...

Soojakatkestus Aruküla katlamajas 23.-24. oktoobril

SW Energia OÜ teatab, et seoses soojustrassi magistraaltorustiku väljavahetamisega Arukülas on soojakatkestus katlamajas 23. oktoobril alates kella 8:00 kuni 24. oktoobri hilisõhtuni....

Detailplaneeringu algatamine Kurgla külas Nurme katastriüksusel

Raasiku Vallavolikogu 08.10.2019. a otsusega nr 43 algatati detailplaneering Raasiku vallas Kurgla külas Nurme katastriüksusel (65101:001:0072) ja lähialal. Planeeringuala suuruseks koos...

Detailplaneeringu algatamine Raasiku alevikus Tallinna mnt 15 katastriüksusel

Raasiku Vallavolikogu 08.10.2019. a otsusega nr 42 algatati detailplaneering Raasiku vallas Raasiku alevikus Tallinna mnt 15 katastriüksusel (65101:007:2560) ja lähialal. Planeeringuala...

Küsimustik: Milline on elu Raasiku vallas?

Ootame lühikesele küsimustikule vastama kõiki Raasiku valla elanikke. Väga tänulikud oleme tagasiside eest neilt, kes elavad küll Raasiku vallas, kuid sisse on kirjutatud mõnda teise...

Üleskutse kodanikupäeva tänukirja kandidaatide esitamiseks

26. novembril tähistatakse kodanikupäeva. Kodanikupäeval tõstame esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust kogukonna ja laiemalt Eesti ühiskonna arengusse. Kodanikupäeva eesmärgiks on...

Vallavanema info oktoobrikuisel vallavolikogu istungil

RAHVASTIK JA MAKSULAEKUMISED Oktoobri algusest on meil registris 5048 kodaniku. Maamaks on 98% laekunud Üksikisiku tulumaksu laekumine on 9 kuu lõikes plaanipärane. ...

Aia- ja haljastusjäätmete vedu

Aia- ja haljastusjäätmete vedu Raasiku valla territooriumil teostab Eesti Keskkonnateenused AS. Haljastusjäätmeid saab üle anda kogudes need läbipaistvasse kotti. 200 liitriseid...

Sarapiku tee sulgemisest

Riigitee nr 11304 Aruküla-Kostivere km 2,16-2,60 (Sarapiku tee) on liikluseks suletud alates 09.10.19 kell 09:00 kuni 25.10.19 kell 17:00.

Teade projekteerimistingimuste algatamisest

Ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste menetluse riigitee nr 11304 Aruküla-Kostivere km 0,0- 2,609 rekonstrueerimise ehitusprojekti...

Aruküla motokross toimub 5. oktoobril

Aruküla motokross 2019 toimub juba homme algusega kell 12.00 vallamaja eest.Traditsiooniline motoparaad läbi aleviku, alltoodud marsruudil. Tulge kõik motomehed  kaasa sõitma ja...

Volikogu istung 08.10.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 8. oktoobril algusega kell 16.30, Raasiku vallamajas, II korruse koosolekute saalis.

Filmikonkurss noortele „MIKS ON RAASIKU VALLAS ÄGE ELADA?“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja filmikonkursi noortele „MIKS ON RAASIKU VALLAS ÄGE ELADA?"

Sarapiku tee suletud

Seoses Aruküla ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise töödega on YIT Eesti AS taotlusel suletud Sarapiku tee (Aruküla - Kostivere km 2,16-2,60) alates 01.10 kuni 25.10.2019. Kohalikele elanikele...

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 02.10.2019

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 02.10.2019 algusega kell 18.00. Päevakord: Raasiku valla eelarve strateegia 2020 – 2023 esitamine...

Raasiku Vallavolikogu kultuuri-, hariduse, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 01.10.2019

Raasiku Vallavolikogu kultuuri-, hariduse, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 01.10.2019,  algusega kell 18.00. Päevakord: Raasiku valla eelarvest kultuuri-,...

Aruküla alevikus Nõmme tee 2a katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 23.10-06.11.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ võimalik...

Hange „Raasiku valla lumetõrje teostamine 2019/2020 ja 2020/2021“.

Raasiku vallavalistus on välja kuulutanud hanke: „Raasiku valla lumetõrje teostamine 2019/2020 ja 2020/2021". Pakkumuste esitamine: 10.10.2019 10:00 Viide hankele: ...

SisuAkadeemia koolitused noortele

Kutsume Raasiku valla noori osalema SisuAkadeemia programmi II koolitustsüklis, mis on mõeldud Viimsi, Jõelähtme, Anija, Raasiku, Kose, Rae valla ja Maardu linna noortele vanuses 14 kuni 26...

Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevikus Maasika tn 1 katastriüksusel

10. septembril 2019. aastal algatati Raasiku Vallavolikogu otsusega Aruküla alevikus Maasika tn 1 detailplaneering. Maasika tn 1 (65101:002:0700) planeeringuala suuruseks on ligikaudu 5800 m 2 ....

Tallinna maantee sulgemine Arukülas 16.09.2019 - 18.10.2019

Seoses Arukülas Tallinna maanteel vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega toimub Tallinna mnt sulgemine lõigus Jaama tn - Tallinna mnt 33. NB! 19.09 toimub...

Kulli külas Väljaotsa detailplaneeringu avalik väljapanek

  Raasiku Vallavalitsus teatab, et 25.09-09.10.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ ...

Igavere külas Põldvuti katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 02.10-02.11.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ võimalik...

Igavere külas Männi katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 02.10-02.11.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ võimalik...

Kulli külas Uustalu katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 25.09-09.10.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ võimalik...

Rätla külas Lille detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Raasiku Vallavalitsus teatab Rätla külas Lille detailplaneeringu koostamise lõpetamisest Vallavalitsuse 26.08.2019. a korraldusega nr 238. Lille detailplaneering algatati Raasiku Vallavalitsuse...

Algas kandidaatide esitamine Aasta Haridustegijaks 2019 ja Aasta Kultuuritegijaks 2019

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. Jätkame selle armsa...

Vallavara müük

Raasiku Vallavalitsus müüb  avalikul kirjalikul enampakkumisel järgmise vallavara: Harju maakonnas Raasiku vallas Aruküla alevikus asuv korter aadressiga Välja tee 2-1 (katastritunnus...

Volikogu istung toimub 10.09.2019

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 10. septembril algusega kell 16.30 vallamaja II korruse saalis

Kalesi külas Kaasiku ja Kumma detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 11.09. – 11.10.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ võimalik...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli spordisaali tribüünid"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.09.2019, kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „tribüünid". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata. Hanke...

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 04.09.2019

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 04.09.2019 algusega kell  kl 18.00. Päevakord: Raasiku valla 2020. a eelarve põhitegevuse...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 03.09.2019

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni  koosolek toimub 03.09.2019 algusega kell  kl 18.00. Päevakord: Spordirajatiste kasutamise kord ja...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla staadioni videovalve"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.09.2019, kell 10:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „videovalve". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata. Hanke...

Aruküla rahvakoosoleku kokkuvõte

27. augustil toimus Aruküla Mõisas Aruküla aedlinna rahvakoosolek, mille päevakorras olid järgmised küsimused: ÜVK ühendamine - OÜ Raven esindaja Krundisiseste trasside ehitamiseks...

Raasiku Vallavalitsus otsib tugiisikut 5-aastaseks saavale liikumispuudega tüdrukule

Raasiku Vallavalitsus otsib tugiisikut 5-aastaseks saavale liikumispuudega tüdrukule, kes käib Aruküla lasteaias ja kaks korda nädalas Tallinnas rebilitatsiooniteenusel. Kaisa vajab abi liikumisel...

Raasiku valla üldplaneeringu avalikud arutelud

Raasiku Vallavolikogu 11. juuni 2019 otsusega nr 29 võeti vastu Raasiku valla üldplaneering. Sama otsusega võeti vastu ja tunnistati nõuetele vastavaks Raasiku valla üldplaneeringu keskkonnamõju...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Rahvamaja parkla rajamine"

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Rahvamaja parkla rajamine" Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03.09.2019, kell 10:30. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja...

Aruküla aedlinna rahvakoosolek

Kutsume Teid osalema Aruküla aedlinna rahvakoosolekul ,  kus räägime ehitatud joogivee - ja kanalisatsiooni ning interneti ühenduste teemal. Koosolek toimub 27. augustil  kell 18.00...

Igavere külas asuva Lepatriinu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu lahendus

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 28.08. – 25.09.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel (käesoleva teate all) võimalik...

Igavere külas asuva Männipõllu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu lahendus

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 28.08. – 25.09.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel (käesoleva teate all) võimalik...

Tegemised Raasiku vallas - august 2019

Iga volikogu istungi alguses annab vallavanem volikogu liikmetele ülevaate Raasiku vallas toimuvast: elanike arvust, pooleliolevatest ehitustest ja tegevustest. Jagame teiega...

Raasiku Valla Sport otsib administraatorit

RAASIKU VALLA SPORT otsib oma meeskonda avatud ja teotahtelist administraatorit, kelle ülesandeks on korraldada spordirajatiste ja seal asuva inventari  eesmärgipärast kasutamist ja tasu...