2020. aasta hankeplaan

Hange Arukülas Jaama tn kõrval asuva pargitee remondiks

6.07.20

Raasiku vallavalitsus hangib Aruküla alevikus Jaama tn kõrval asuva pargitee remondi jalakäijate turvalisema liiklemise tagamiseks

Täpsem info Riigihangete registris

Väikehange “Raasiku raudteejaama endise veetorni katuse remonttööd”

3.07.20

Raasiku vallavalitsus kutsub esitama pakkumisi väikehankele "Raasiku raudteejaama endise veetorni  katuse remonttööd"

Pakkumine tuleb esitada e-posti aadressile hanked@raasiku.ee hiljemalt 13.07.2020 kell 10.00.

Hange „Raasiku tervisekeskuse hoone ja Aruküla tervisekeskuse-raamatukogu hoone välisfassaadi ja selle osade remonttööd“

3.07.20
Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke „Raasiku tervisekeskuse hoone ja Aruküla tervisekeskuse-raamatukogu hoone välisfassaadi ja selle osade remonttööd"
Täpsem info Riigihangete registrist

Hange "Raasiku valla jäätmejaama haldamine".

30.06.20

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla jäätmejaama haldamine".

Täpsem info riigihangete registris

Hange "Raasiku valla 2020.a. asfaltbetoonkatte teetööd"

15.05.20

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla 2020.a. asfaltbetoonkatte teetööd".

Täpsem info Riigihangete registris.

 

Hinnapakkumise küsimine tule- ja helikindlatele ustele

18.05.20

Raasiku vallavalitsus küsib hinnapakkumist Raasiku Rahvamaja kahele tule- ja helikindlale uksele koos paigaldamisega.

Täpsem info siit

Hange „Raasiku valla teeäärte niitmine 2020“.

30.04.20

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Raasiku valla teeäärte niitmine 2020".

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatult e-kirja aadressile hanked@raasiku.ee hiljemalt 11.05.2020.a. kell 09.00.

Lisainfo ja objektivaatluse kokkulepped: teede- ja ehitusspetsialist Kalev Laast, e-post: kalev.laast@raasiku.ee, telefon 607 0463, 5552 3846.

Täpsem info siit.

Lisa 1 Raasiku valla teede nimekiri

Lisa 2 Pakkumuse vorm

Hange "Raasiku valla maanteede ja tänavate remont ning katte tolmuvabaks muutmine 2020.a"

29.04.20

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja alla hanke "Raasiku valla maanteede ja tänavate remont ning katte tolmuvabaks muutmine 2020.a".

Täpsem info Riigihangete registris

Hange „Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

21.04.20

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". 

Projekti käigus kohandatakse kahe puudega inimese elukohad vastavamaks nende vajadustele, tehes mõlemas elukohas kohandused pesemis- ja hügieenitoimingute läbiviimiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.04.2020, kell 12:00. Pakkumused tuleb esitada e-posti aadressil hanked@raasiku.ee ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Kodude kohandamine".

Lisainfo: vallavalitsuse haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets, e-post aare.ets@raasiku.ee, tel 5088959.

Hange „Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

2.04.20

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine vol II". 

Projekti käigus kohandatakse kahe puudega inimese elukohad vastavamaks nende vajadustele, tehes mõlemas elukohas kohandused pesemis- ja hügieenitoimingute läbiviimiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.04.2020, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada e-posti aadressil hanked@raasiku.ee ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Kodude kohandamine".

Lisainfo: vallavalitsuse haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets, e-post aare.ets@raasiku.ee, tel 5088959.

Hange "Kogumismahutite soetamine Raasiku valla jäätmejaama

23.03.20

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke "Kogumismahutite soetamine Raasiku valla jäätmejaama".

Täpsem info riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1650942/general-info

Hange Raasiku valla suvised teehoiutööd 2020.aastal

20.03.20

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke Raasiku valla suvised teehoiutööd 2020.aastal.

Täpsem info riigihangete registris

hange „Aruküla mõisas tegutseva kooli rekonstrueerimistööd, seoses tuletõkkeuste paigaldamisega ja tuletõkkesektsiooni moodustamisega“

11.03.20

Raasiku valla valitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääv hanke „Aruküla mõisas tegutseva kooli rekonstrueerimistööd, seoses tuletõkkeuste paigaldamisega ja tuletõkkesektsiooni moodustamisega". 

Hanke lähteülesanne
Lisa 1, Pakkumuse vorm

Hange "Raasiku valla teehoiutööde korraldamine aastatel 2020-2022"

5.03.20

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla teehoiutööde korraldamine aastatel 2020-2022".

Täpsem info Riigihangete registris