Volikogu istung 14.08.2018

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 14. augustil 2018. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, I korruse saalis järgmise päevakorra projektiga:

1. Vallavanema informatsioon

2. OÜ Sõnumitooja tegevusest, peatoimetaja

3. Igavere külas, Lepatriinu katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine (K. Kohv)
   /Eelnõu/

4. Rätla külas, Lille katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine  (K. Kohv)
   /Eelnõu/

5. Arvamuse andmine Pihuvere kruusakarjääri maavara kaevandamise loa HARM-083 (L.MK.HA-172638) muutmise taotluse ja tehtava otsuse eelnõu kohta (K. Kohv)
   /Eelnõu/
 
  /Seletuskiri/

6. Raasiku valla 2018.a II lisaeelarve kinnitamine (E. Velberk)
    /Eelnõu/
 
   /Lisa 1/
    /Lisa 2/
    /Seletuskiri/
 
   /Ülevaade Magdaleena 4 kinnistust/

7. Raasiku valla reservfondi kasutamise kord, kehtestamine (E. Velberk)
    /Eelnõu/

8. Raasiku valla noortevolikogu põhikirja kinnitamine, I lugemine (J. Asuja)
     /Eelnõu/
    /Põhikiri/

9. Raasiku valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord, I lugemine (J. Asuja)
    /Eelnõu/

10. Raasiku valla sporditegevuse toetamise kord, I lugemine (J. Asuja)
    /Eelnõu/

11. Raasiku Vallavolikogu 08.03.2016. a määruse nr 4 „Arengukavade koostamise kord" muutmine (A. Sepp)
     /Eelnõu/

12. Raasiku valla arengukava aastateks 2018-2028 I lugemise jätkamine ja avalikustamine (A. Sepp)
     /Eelnõu/
 
    /Arengukava/

13. Loa andmine riigihanke korraldamiseks Aruküla Lasteaed Rukkilill keskküttesüsteemi rekonstrueerimiseks (A. Sepp)
    /Eelnõu/

14. OÜ Raven põhikirja muutmine (A. Sepp)
    /Eelnõu/
 
   /Põhikiri/

15. Isikliku kasutusõiguse seadmine Raasikul, Meierei tn Elektrilevi kasuks (G. Nuuma)
    /Eelnõu/
    /Asendiplaan/

16. Avaldused ja kohapeal algatatud asjad