Raasiku Vallavolikogu istung toimub 08.09.2020

4.09.20

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 8. septembril 2020. a algusega kell 15.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis järgmise päevakorra projektiga:

1. Raasiku valla põhimääruse muutmise II lugemine /määruse eelnõu/ T. Rühka.
     Seletuskiri
 
    Põhimäärus parandusettepanekutega

2. Vallavanema informatsioon A. Sepp.

3. „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas." II lugemine ja vastu võtmine /määruse eelnõu/ J. Asuja, A. Kallaste.

4. „Raasiku valla kalmistute kasutamise eeskiri." /määruse eelnõu/ I lugemine K. Vene, M. Sikut.

5. Järsi külas, Karkle katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise mittealgatamine /otsuse eelnõu/ K. Erg-Scacchetti, M. Sikut.
    Karkle päikesepargi osas otsustamise eelinfo

6. Riigihalduse ministri määruse „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse kasutamine Raasiku vallas /otsuse eelnõu/ A. Sepp, M. Sikut
    Seletuskiri

7. Avaldused ja kohapeal algatatud asjad.