Jäätmekava aastateks 2015 - 2020

Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda kohaliku omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.

Raasiku vallas kehtib Ida-Harjumaa ühine jäätmekava aastateks 2015-2020. Jäätmekava üldine eesmärk on Ida-Harjumaa valdade jäätmehoolduse korrastamine ja arengusuundade määratlemine. Käesolev jäätmekava hõlmab Anija, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Raasiku, Viimsi valla ning Maardu linna ühine jäätmekava haldusterritooriumit.

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020