Jäätmemajandus


Korraldatud jäätmeveo teenust osutab AS Eesti Keskkonnateenused

Klienditeenindustelefon: 1919 (kõik kõned salvestatakse)
Faks: 6 562 825, E-mail: tallinn@keskkonnateenused.ee
Aadress: Artelli 15, 10621 Tallinn, www.keskkonnateenused.ee

Koostöö Raplamaa Jäätmekäitluskeskusega

Alates 21.09.2017 on Raasiku valla elanikel võimalus jäätmeid ära anda Raplamaal Mäepere jäätmejaamas asukohaga Ülejõe küla, Rapla vald.

Jäätmejaama lahtiolekuaegadega ja vastuvõetavete jäätmeliikide ning hinnakirjaga on võimalik tutvuda: http://www.rjkk.ee/jaatmejaamad

Liigiti kogutud jäätmeid on võimalik tasuta ära anda:

Aruküla jäätmepunkti Sügise tn 2b territooriumil (katlamaja kõrval), mis on avatud  E-R 9-16, L 10-15. Info Raven OÜ tel 609 6764 või info@ravenou.ee, Vastu võetakse:

  • ohtlike jäätmeid – patareid, vanad ravimid, akud, päevavalguslambid, vana õli, värvi- ja lahusti jäägid ning nendega saastunud pakendid jms;
  • elektroonikaromusid – televiisorid, kuvarid, külmkapid, arvutid, elektripliidid, tolmuimejad, triikrauad jms kodumajapidamises tekkivad jäätmed;
  • vanapaberit – ajalehed ja ajakirjad, papp, kartong jms.

Vanarehvide kogumispunkti Järsi külas Järsi tee 10 territooriumil, mis on avatud E-R 8-18. Info Aave Transport OÜ tel 600 5233 või info@aavetransport.ee.

Kasutuselt kõrvaldatud kodumasinate ja –elektroonika vastuvõtupunkti Kiviloo külas  MTÜ Kiviloo Külakeskus territooriumil, info Kiviloo Külakeskuse tel 5866 6639.

Pakendikonteineritesse (alumiinium-, klaas-, plastik- ja tetrapakendid), mis asuvad:

  • Arukülas – Piiri tn 12a (raamatukogu juures), Põllu tn 14, Staadioni tn 9, Tallinna mnt 32, Tallinna mnt 36, Tallinna mnt 24 (vallamaja juures), Järsi tee 4, Põhja tn 32, Talve tee ja Harju tee ristmikul;
  • Raasikul – Pae tn 4 (tuletõrjedepoo juures), Meierei tn 2, Nurme tn 14, Tallinna mnt 19 (tervisekeskuse juures), Tehase tee 8, Tehase tee 28 parkimisplatsil, Paju tn 3, Tulbi tn ja Raudtee tn ristmikul;
  • Külades – Kalesi masinakeskuse juures, Peningil Raasiku tee ääres, Perilas Tasuja ja Liivaaugu külaosades, Kulli teel, Härma teel , Kiviloo külakeskuse juures, Pikavere mõisakooli juures, Tõhelgi külateel, Rätlas, Mallaveres, Igaveres.

Paberpakendikonteineritesse (pappkastid jms), mis asuvad:

  • Arukülas – Tallinna mnt 24, vallamaja juures;
  • Raasikul – Tallinna mnt 19 tervisekeskuse juures ja Tehase tee 28 parkimisplatsil
  • Külades – Peningil Raasiku tee ääres, Pikavere mõisakooli juures ja Perilas Tasuja külaosa infotahvli juures.

Liigiti kogutud jäätmete vastuvõtupunktidesse ja –konteineritesse ei ole lubatud tuua olme- ja ehitusjäätmeid.

Lisainfo www.kuhuviia.ee ja MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse kodulehelt: http://harjuyk.kovtp.ee/jaatmegiid1