Koduse lapse toetus

Koduse lapse toetuse eesmärk on toetada 1,5 – 3 aastase lapse vanemat lapse kasvatamisel perioodil, kui vallavalitsus ei suuda lapsele tagada lasteaiakohta.

Koduse lapse toetust makstakse 1,5 - 3 aastase lapse eest lapse vanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale (seaduslik esindaja) juhul kui nii laps kui ka tema seaduslikud esindajad või üksikvanem on rahvastikuregistris valla elanikud, lapse seaduslik esindaja on esitanud vallavalitsusele avalduse lapsele lasteaeda koha saamiseks ning vallavalitsusel ei ole lapsele pakkuda kohta lasteaias.

 Toetust makstakse avalduse esitamise kuupäevale järgnevast kuust, kuid mitte varem kui lapse 1,5 aastaseks saamise ning lasteaia koha mittesaamise päevast. Toetust ei maksta juulikuu eest.

Koduse lapse toetuse suurus on 2021.aastal 200 eurot kuus.

Õigusaktid:

Vastutaja: haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja, 53328508, juta.asuja@raasiku.eenna juhataja Juta Asuja, 53328508, juta.asuja@raasiku.ee

Koduse lapse toetuse avaldus