Koosseis

Raasiku Vallavolikogu on Raasiku valla esinduskogu, mille valivad Raasiku valla hääleõiguslikud elanikud kohaliku omavalitsuse valimise seaduse alusel üldistel, ühetaolistel ja otsestel valimistel neljaks aastaks.

Volikogu ainupädevusse kuuluvad küsimused on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 22.

Raasiku Vallavolikogu on 17-liikmeline

  1.

Eliis Kahlo

eliis@kahlo.ee5074818

  2.

Kaido Kirsip

kasparbu@gmail.com; 56641773

  3.

Andres Kallaste

andres.kallaste@ttu.ee; 5011014

  4.

Anne Veltmann-Veski

anne.veltmann@gmail.com; 56801121

  5.

Are Kaurit

arekaurit@hotmail.com; 5044631

  6.

Avo Möls

avo.mols@arukyla.edu.ee; 5225842

  7.

Garina Toomingas

garina@kultuuriselts.eu; 5292550

  8.

Tiit Reeder

tiit.reeder@gmail.com, 5012349

  9.

Ivar Vilberg

ivar.vilberg@iffcatering.ee: 5076871

10.

Kadi Tammaru

kadi.tammaru@gmail.com; 56215030

11.

Maarja Sikut - volikogu aseesimees

maarja.sikut@gmail.com; 55697318

12.

Marianne Põld

marianneloikmacaws@gmail.com; 56730082

13.

Olev Sinijärv

olev.sinijarv@gmail.com; 5175285

14.

Rene Lill

rene.lilll@gmail.com; 58073250

15.

Olev Rähni

olev.rahni@mail.ee

16.

Tiina Rühka - volikogu esimees

tiina.ryhka@gmail.com; 5242298

17.

Tõnu Suurkuusk

joeaare@gmail.com; 5652215

 

Volikogu eestseisus: Tiina Rühka, Maarja Sikut ja Olev Sinijärv

Eestseisuse protokollid dokumendiregistris