Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Jäätmevaldajal on õigus esitada Vallavalitsusele taotlus tema tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamiseks, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Kui kui jäätmevaldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil 1. maist kuni 30. septembrini, saab taotleda vabastust perioodiks 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.

Kestvus:

Avaldusele vastatakse 30 päeva jooksul

Õigusaktid:

Raasiku valla jäätmehoolduseeskiri

Vastutaja:

Haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets, telefon 60 31 065, 50 88 959, e-post aare.ets@raasiku.ee


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Raasiku valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Raasiku vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Raasiku vallamajast. Vastuvõtuajad:  vastuvõtt N 9-12, 13-18

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide: