Lasteaia osalustasu soodustus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Osalustasu soodustused lasteasutuses, juhul kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu tasumise kohustuse tekkimisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Raasiku vald, on järgnevad:

1. 50% lapsevanema poolt tasutavast osalustasust kuus ehk lapsevanem tasub kohatasu lapse eest 10% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast
2. kui perekonnas on kaks alaealist last, kes käivad üheaegselt lasteasutuses, siis teise lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus;
3. kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on ühised mõlemad vanemad või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Raasiku valla elanikena ning kes käivad samaaegselt lasteaias,siis soodustuse suurus on kõigi lasteasutuses käivate laste eest 100% osalustasust kuus.

Punktides 1 ja 2 sätestatud soodustused rakenduvad soodustuse saamise õigusega isikutele ilma täiendava avalduse esitamiseta. Kui Eesti rahvastikuregistri andmed ei kajasta perekonna tegelikku liikmelisust, samuti punktis 3 sätestatud juhul, on isik kohustatud soodustuse saamiseks esitama vallavalitsusele kirjaliku avalduse.

Kestvus:

Soodustuse andmise aluseks on Eesti rahvastikuregistri andmed eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Soodustuse saamisest avalduse esitajat ei informeerita. Soodustuse saamisest keeldumisest teatatakse otsuse tegemisest viie tööpäeva jooksul.

Õigusaktid:

Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Vastutaja:

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja,
60 70 298, 53 328 508, 
juta.asuja@raasiku.ee


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitage soodustuse taotlus ja vabas vormis kirjeldus, miks soodustust taotletakse paberkandjal Raasiku vallavalitsusse või digitaalselt allkirjastatult aadressile raasiku.vald@raasiku.ee.

Viide:

 Osalustasu soodustuse taotlus

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Raasiku valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Raasiku vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide: