Laste toiduraha taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Toetus määratakse koolieelses lasteasutuses käiva ja gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppiva lapse lasteaia- või lapsehoiu toidu või koolieine maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. Toetust makstakse lapsevanema, eestkostja või hooldaja põhjendatud avalduse alusel. Toidupäeva maksumuse hüvitamise suuruse ja toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsustab vallavalitsus.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Hariduse- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja,
60 70 298, 53 328 508, 
juta.asuja@raasiku.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Raasiku valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Raasiku vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või Raasiku vallamajast. Vastuvõtuajad: E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sissetulekut tõendavad dokumendid

Viide:

  Avaldus lapse toidu eest tasumise toetuse saamiseks