Matusetoetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Matusetoetust makstakse, kui surnud isiku elukoha aadress on rahvastikuregistri andmetel Raasiku vallas. 

Kestvus:

Kui kõik on korrektne, kantakse toetus üle 5 tööpäeva jooksul

Õigusaktid:

Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine

Vastutaja:

Vallasekretär Gunnar Nuuma, 6070416, gunnar.nuuma@raasiku.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Raasiku valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Raasiku vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Raasiku vallamajast.  Vastuvõtuajad: E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, surmatõend

Viide: