Õpilase tasuta rongisõidu taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Soodustuse saajaks on 7–19-aastane õpilane, kelle elukoht ja kelle mõlema vanema või üksikvanema elukoht on soodustuse saamise perioodile eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga ja/või jooksva aasta 30. juuni seisuga rahvastikuregistri andmetel Raasiku vald.
AS Elroni poolt teenindavatel rongiliinidel on õpilasel sõidusoodustus, kui selle kohta on esitatud nõuetekohane taotlus ning õpilane vastab soodustuse saamise tingimustele.
Sõidukaardina kehtivad:

  • isikustatud (www.pilet.ee) ühissõiduki kaart, mis kehtib koos isikut tõendava dokumendiga
  • isikustatud (www.pilet.ee) e-õpilaspilet

Vajalik on kaardi valideerimine.

Kestvus:

Soodustuse saamise tingimustele vastavust kontrollitakse vähemalt 2 korda aastas. Kui soodustuse saaja või tema vanem registreerib end aadressil, mis ei asu Raasiku vallas, muutub sõidusoodustus kehtetuks.

Õigusaktid:

Rongisõidul soodustuse saamise kord

 

 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esita rongisõidu soodustuse taotlus (vajadusel koos õpilaspileti koopia või koolitõendiga) paberkandjal Raasiku vallavalitsusse või digitaalselt allkirjastatult aadressile raasiku.vald@raasiku.ee.

Viide: