Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

23.09.19

Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Projekti nimi: Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Projekti number: 2014-2020.2.05.18-0109

Projekti algus ja lõpp: 01.08.2018-31.07.2019

Projekti maksumus kokku: 12 585 eurot, millest ERF toetus on 10697,25 eurot.

Projekti "Raasiku valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" käigus kohandatakse perioodil 01.08.2018-31.07.2019 kolme puudega inimese, sealhulgas ühe lapse elukohad vastavamaks nende vajadustele. Projekti käigus tehakse kõigis elukohtades kohandused pesemis- ja hügieenitoimingute läbiviimiseks.