Raieloa taotlemine

Üksikpuude raiet reguleerib Raasiku valla raieloa andmise kord. Raieloa saamiseks tuleb Raasiku Vallavalitsusele esitada vormikohane avaldus.

Riigimetsa majandab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).
Raasiku valla riigimetsa haldab:
RMK Harjumaa metskond
Jägala küla, Jõelähtme vald
74205 Harju maakond
Tel: 676 7923
Faks: 676 7924