Toimetuleku tagamise toetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Toimetuleku tagamise toetust makstakse isiku põhjendatud taotluse alusel majanduslikult raskes olukorras peredele või üksikisikutele, kelle sissetulek jääb alla pooleteisekordse toimetulekutoetuse määra või muudel erandjuhtudel. Toetuse taotlemiseks esitab taotleja avalduse. Taotlus peab sisaldama andmeid taotleja ning toetust vajava isiku või vajavate isikute sissetuleku suuruse kohta, perekonna koosseisu ning toetuse vajaduse kohta.

Sotsiaaltöötaja kontrollib taotluse laekumisest 5 tööpäeva jooksul taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente.

 

Kestvus:

Toetusest maksmise või maksmisest keeldumise otsustab vallavalitsus. Toetus makstakse välja vallavalitsuse korralduse alusel

Õigusaktid:

Raasiku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

 

Vastutaja:

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja,
60 70 298, 53 328 508, 
juta.asuja@raasiku.ee


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada nõuetekohaselt täidetud avaldus


Viide: