Uudised ja teated

23.04.2018 Harukadaka ja Hõbekuuse detailplaneeringu avalik arutelu

Raasiku vallas, Kalesi külas, Harukadaka ja Hõbekuuse kinnistutel ning lähialal koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 27. detsembrist 2017 – 16. jaanuarini 2018. a Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ning ...  Loe edasi »

18.04.2018 Biolagunevate aia- ja haljastujäätmete tasuta äravedu Raasiku vallast
13.04.2018 Detailplaneeringu kehtestamine Raasiku alevikus Paju põik 1 kinnistul ja lähialal
12.04.2018 Kohanime määramine - Vesiroosi tänav
10.04.2018 Osaühing Alaric õhusaasteloa menetluse algatamise teade

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.01.2018 seisuga 5049
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge

Raasiku vald linnulennult

Raasiku  Aruküla

 Sten-Erik Kaalma videod