Uudised ja teated

16.08.2018 Hange „Aruküla Põhikooli mööbel“

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Aruküla Põhikooli mööbel". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.08.2018, kell 11:00. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirja teemaga „Mööbel". Hiljem saadetud pakkumisi enam ei arvestata. Ha...  Loe edasi »

15.08.2018 Raasiku Lasteaed Oravake kuulutab välja konkursi muusikaõpetaja leidmiseks
10.08.2018 Hange "Aruküla alevikus vallamaja taguse kõnnitee rekonstrueerimine - kultuuri sadameeter".
09.08.2018 Volikogu istung 14.08.2018
08.08.2018 Üle Eesti kehtib eriti suure tuleohuga aeg

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.01.2018 seisuga 5049
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge

Raasiku vald linnulennult

Raasiku  Aruküla

 Sten-Erik Kaalma videod