Uudised ja teated

13.07.2018 Mitteeluruumi üürile andmine

Raasiku vallavalitsus pakub üürile võtmiseks mitteeluruumi, aadressiga Raasiku vald, Aruküla alevik, Tallinna mnt 12. Ruum asub hoone I korrusel, mille üldpind on 9m2, hinnaga 2 eur/m2 kuus, millele lisanduvad kommunaalkulud. Rendilepingu periood ...  Loe edasi »

12.07.2018 Raasiku vallas algavad kraavitustööd
12.07.2018 Aruküla Põhikooli juurdeehitus ja staadioni ehitus
12.07.2018 Raasiku vallavalitsus kuulutab välja hanke „Raasiku Spordihoone jõusaali inventar“
03.07.2018 Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine ja avalikud arutelud

 

Raasiku vald asub Harjumaal, Tallinnast kagusuunal. Põhimaanteena läbib valda Jüri-Aruküla-Raasiku-Jägala tee. Valla põhjaserva läbib Tallinn -Tapa raudtee. Haldusüksustest piirneb vald põhjast Jõelähtme, idast Anija, lõunast Kose ja läänest Rae vallaga.
Elanikke 01.01.2018 seisuga 5049
Alevikud:
Aruküla, Raasiku
Külad: Härma, Igavere, Järsi, Kalesi, Kiviloo, Kulli, Kurgla, Mallavere, Peningi, Perila, Pikavere, Rätla, Tõhelgi.
Territoorium: 158 km² (läbimõõt põhjast lõunasse 19 km ja idast läände 17 km), millest haritavat maad 5130 ha, metsamaad 6500 ha, looduslik rohumaa ja muu maa kokku on 3670ha                                                                                                              
Pinnamood on Põhja-Eesti lavamaale iseloomulikult tasane. Valdavalt moreentasandikud ja lamedad moreenkattega kõrgustikud. Rohkelt on väikevoore Raasiku - Perila -Kiviloo joonel. Metsad on liigirikkad segametsad. Esineb madalsoid, haruldane on vaid rabaturbast koosnev Peningi raba. Künnimaadel on levinumad põllumajandustegevuseks sobivad saviliiv- ja liivmullad. Valda läbib oma lisaharudega Jõelähtme jõe keskjooks. Rae valla piiril madalsoos, Paraspõllu looduskaitsealal kasvavad käpaliste liigid. Vaatamisväärsed on rändrahnud - Aruküla hiidrahn 5,5 m ja Kiviloo Nõiakivi 3 m kõrge

Raasiku vald linnulennult

Raasiku  Aruküla

 Sten-Erik Kaalma videod