Aruküla keskväljaku mõttenoppe kokkuvõte

Aruküla keskväljaku mõttenope toimus 8. oktoobrist - 1. detsembrini 2020. Selle eesmärgiks oli koguda kogukonnalt ideid, märkusi ja tähelepanekuid, mida kasutada Aruküla keskväljaku arhitektuurivõistlust korraldades ühe osana alusmaterjalidest. Ideid sai esitada posti ja elektronposti teel ning veebivormi täites.

Ootustele vastavalt oli arvamusi protseduurilise sisuga „tegelege millegi olulisemaga" aga ka vastupidist „tehke kvaliteetselt, tellige kallim lahendus". Lisaks käib iga planeeringuga ootuspäraselt kaasas traditsiooniline „tore, aga mitte minu tagahoovis" printsiip. 

Püstitatud küsimusele vastas 17 inimest, kuid arvukate ning sisukate ideedega. Eriti toredaks teeb asja see, et enamus esitatud ideedest on teoreetiliselt täiesti võimalikud. Pöörati tähelepanu praktilistele kitsaskohtadele ja soovidele piirkonna igapäevast kasutamist parendada ning aspektidele, mis „teeks hingele pai" ja väljendaks Aruküla identiteeti. Mida neist kasutada saab, jääb tulevikus arhitektide hinnata.

Korduvateks mõteteks olid näiteks kortermajade elanikele vaikuse ja privaatsuse võimaldamine, vajadus väikelastele sobiva mänguväljaku järgi ning ajaveetmise koht noortele, parkimise- ja liikluskorralduse muutmine, männid Aruküla sümbolina, erinevate istumiskohtade vajadus, varjualuse vajadus, haljastuse hoidmine ning mitmekesistamine, purskkaevu või veesilma rajamine.

Kõik esitatud mõtted on järgnevad: