« Tagasi

Aruküla keskväljakule otsitakse uut arhitektuurilahendust

27. mail kuulutati välja Aruküla keskväljaku arhitektuurivõistlus eesmärgiga leida  aleviku keskosale parim arhitektuurne ideelahendus, mis seoks aleviku keskuse ühtseks ideeliseks tervikuks.

„Aruküla alevik tähistab sel aastal 730 aasta sünnipäeva! Arenev ja kaasaegne alevik koos erinevate põlvkondadega vajab parimat keskuseala lahendust, mis aitab siduda meie põlvkondi ja loob meile ühist identiteeti," sõnas Raasiku vallavanem Andre Sepp.

Aruküla aleviku keskväljaku ümberehituse eesmärgiks on ruumi muutmine praegusest lahendusest inimsõbralikumaks ja mitmekesisemaks, tänapäevaseks, esinduslikuks ja ajaloolist pärandit rõhutavaks avalikuks ruumiks, mis pakub meeldivat ja turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal.

Võistlust korraldab Raasiku vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga EV 100 „Hea avalik ruum" jätkuprogrammi raames. Võistlust rahastab täies mahus Raasiku vald ning võistluse preemiafond on 22 000 eurot, millest võitjale eraldatakse 8 000 eurot, teise koha saajale – 6 000 eurot, kolmanda koha saajale – 4 000 eurot. Lisaks antakse välja kaks ergutuspreemiat kumbki 2 000 eurot. 

Võistlusala keskseks objektiks on Aruküla vallamaja-rahvamaja ning selle vahetu ümbrus. Arhitektuurivõistluse korraldajad ootavad ideekavandite autoritelt terviklikku kontseptsiooni ja ruumilist lahendust, mis seoks aleviku keskuse ühtseks ideeliseks tervikuks. Võistlusalal tuleb välja pakkuda Aruküla keskväljaku asukoht ja selle ulatus, kavandada  pargiala, kergliiklus- ja sõiduteed ning parkimine, arvestades muuhulgas nii maastiku eripära kui ka puuetega inimeste liikumisvajadustega.

„Aruküla keskväljaku arhitektuurivõistlus on „Hea avaliku ruumi" võistluste programmis 24. võistlus. Loodame, et võistluse tulemusena saab Aruküla alevik endale uue ja atraktiivse keskuse, linnaväljaku ja korrastatud pargiala. Programmi üks eesmärke on tekitada Eesti väikelinnades ja alevikes elanikele suunatud aktiivset linnaruumi, kus saaks korraldada avalikke spordi- ja kultuuriüritusi, turge ja lastele suunatud ettevõtmisi, mis seoksid kohalikku kogukonda ja stimuleeriksid ettevõtlust," kommenteeris „Hea avaliku ruumi" programmijuht Kalle Vellevoog.

Võistluse žüriisse kuuluvad Raasiku vallavanem ja žürii esimees Andre Sepp, Raasiku Vallavolikogu liige Ivar Vilberg, Aruküla Kultuuriseltsi tegevdirektor Garina Toomingas, Eesti Arhitektide Liidu esindaja ja „Hea avaliku ruumi" programmijuht Kalle Vellevoog, Eesti Arhitektide Liidu esindajad Toomas Paaver ja Tomomi Hayashi ning volitatud maastikuarhitekt-ekspert Heiki Kalberg.

„Hea avalik ruum" programm oli kingitus Eestile 100. aastapäeva puhul, kui korraldati 15 linnakeskuse ja -väljaku arhitektuurivõistlus. Kuna huvi ja soov oma linnakeskused korda teha oli aga palju rohkematel omavalitsustel, kui esimesse etappi mahtusid, algas 2019. aastal „Hea avalik ruum" jätkuprogramm, mida seni on igal aastal kohalike omavalitsuste suure huvi tõttu pikendatud.

Seni on Eesti Vabariik 100 ja Eesti Arhitektide Liidu koostöös sündinud arhitektuuriprogrammiga "Hea avalik ruum" läbi viidud arhitektuurivõistlused 23 linnas, millest 10 linna rekonstrueeritud südamed on juba valminud (Tõrva, Põlva, Valga, Võru, Rapla, Rakvere, Elva, Kuressaare, Kärdla ja Viljandi). Lisaks Aruküla keskväljaku arhitektuurivõistlusele korraldatakse tänavu arhitektuurivõistlused Kadrinas, Kosel, Loksal, Türil, Kiviõlis ja Sõmerul.

Lisainfo:

Andre Sepp, Raasiku vallavanem, andre.sepp@raasiku.ee, 51 60 150

Kalle Vellevoog, „Hea avalik ruum" programmijuht, 5067586, kalle@jvr.ee