« Tagasi

Avalik konkurss järelevalvespetsialisti ametikoha täitmiseks

Raasiku Vallavalitsus pakub tööd järelevalvespetsialistile, kelle ülesandeks on järelevalve teostamine ehitus- ja keskkonnaalaste õigusaktide täitmise üle Raasiku vallas.

Töö kirjeldus

 • Raasiku valla territooriumil ehitatavate ja kasutatavate ehitiste üle järelevalve teostamine, selleks vajalike dokumentide vormistamine ning andmete esitamine riiklikule ehitisregistrile ning isikute sellealane nõustamine;
 • Raasiku valla territooriumil aset leidvate heakorra- ja keskkonnaalaste rikkumiste menetlemine sh märgukirjade ja ettekirjutuste tegemine ning vaiete lahendamine;
 • trahvisummade ja sunnirahade laekumiste jälgimine, vajadusel täitemenetluse algatamine.

Kandideerimise eeldused

 • erialane haridus, võib olla omandamisel
 • soovitavalt eelnev menetluste läbiviimise kogemus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • hea arvutikasutamise oskus
 • otsustus- ja vastutusvõime, hea suhtlemisoskus

Raasiku Vallavalitsus pakub

 • paindlikku osaajaga tööd (0,5 ametikohta)
 • koolitusvõimalusi
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust

Kandideerimisavaldus koos CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja palgasooviga palume esitada CV Keskuse keskkonnas või saata e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee hiljemalt 8. oktoobril 2020

Lisainfo: Haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets tel 5088959, aare.ets@raasiku.ee