« Tagasi

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine Aruküla alevikus, Kaasiku tn 10 katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 15.veebruari 2021. a. korraldusega nr 49 lõpetati Aruküla alevikus, Kaasiku tn 10 katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneering algatati Raasiku Vallavolikogu 12. juuni 2018. a. otsusega nr 35.

Vastavalt planeerimisseaduse § 129 lõikele 1 punkt 2, kinnisaja omaniku avalduse alusel, lõpetati Raasiku Vallavalitsuse 15.veebruari 2021. a. korraldusega nr 49 Aruküla alevikus, Kaasiku tn 10 katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine.

Raasiku Vallavalitsus on avaldanud teadaanded planeerimisseaduse (PlanS) § 129 lõike 2 alusel.

Viit objektile: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=187265