« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvooru avamine

Raasiku Vallavalitsus annab teada, et alates 1. veebruarist 2021 avaneb hajaasustuse programmi taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtpäevaks on 1. aprill 2021.

Hajaasustuse programmi määruse ja taotlusvormid leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm".

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuse piirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2021 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

Raasiku Vallavalitsuse 2.11.2018 korraldusega nr 77 on määratud toetatavate valdkondade prioriteetsus järgmine:
eelistatud sihtrühmaks majapidamised, kus alaliselt elavad puuetega inimesed ja/või pensionärid
prioriteetseteks valdkondadeks veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid.

Taotlusvooru materjalid on järgmised:

Orienteeruv ajakava:

  • Alates 5.04.2021 avalduse läbitöötamine; hindamiskomisjoni moodustamine;
  • Aprill 2021: hindamiskomisjon tutvub taotluses kajastatud majapidamistega;
  • Mai - juuni 2021: riigihalduse ministri käskkiri riigi toetusvahendite jaotuse kohta; toetuse saanud majapidamiste väljakuulutamine Vallavalitsuse korraldusega;
  • August 2021: riigipoolne toetusraha väljamakse kohalikule omavalitsusele; algab toetuslepingute sõlmimine (tingimusel kui toetuslepingu tingimused on majapidamisel täidetud);
  • August – September 2021: Projektis ettenähtud töödega alustamine.
  • Tööde lõppemisele järgnev ARUANDLUS: hiljemalt 31.10 2022

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohaliku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

Programmi kontaktisik Raasiku vallas on on Johanna Sepmann, tel 607 0750 või 55512527, e-post johanna.sepmann@raasiku.ee

Riigi Tugiteenuste Keskuse kontaktisik on Tiina Loorand, tel 6631888 või e-post tiina.loorand@rtk.ee

Taotluse palume esitada allkirjastatuna paberil postiaadressil: Tallinna mnt 24 Aruküla Harjumaa 75201 või digitaalselt allkirjastatult Raasiku vallavalitsusele e-posti teel: raasiku.vald@raasiku.ee

Vallavalitsuse tööajad:

Esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval 08.00 - 12.00 ja 13.00 - 17.00
Neljapäeval 08.00 - 12.00 ja 13.00 - 18.00
Reedel 08.00 - 13.00

Taotlusvormid ja rohkem informatsiooni programmi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt www.rtk.ee.