Projekteerimistingimuste määramise eelnõu päikeseelektrijaama püstitamiseks Kalesi külas Rukki tn 1 katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks. Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu päikeseelektrijaama püstitamiseks Kalesi külas Rukki tn 1 katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu päikeseelektrijaama püstitamiseks Kalesi külas Rukki tn 1 katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks. Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse...

Koduhooldustöötaja   ülesandeks  on eaka/erivajadusega inimese abistamine ja toetamine kodu, isikliku elu ja enesehooldusega seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel. ...

Raasiku Vallavalitsus võtab tööle osakoormusega koduhooldustöötaja

Koduhooldustöötaja   ülesandeks  on eaka/erivajadusega inimese abistamine ja toetamine kodu, isikliku elu ja enesehooldusega seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel. ...

Peamisteks tööüesanneteks on laste ja perede nõustamine ning teenuste korraldamine; koostöö lastekaitsetöötajaga; ennetustöö korraldamine elanike sh laste ja perede õiguste ja heaolu tagamiseks;...

Raasiku vallavalitsus võtab tööle perede- ja ennetustöö spetsialisti

Peamisteks tööüesanneteks on laste ja perede nõustamine ning teenuste korraldamine; koostöö lastekaitsetöötajaga; ennetustöö korraldamine elanike sh laste ja perede õiguste ja heaolu tagamiseks;...

Õppejuhi-HEV koordinaatori tööülesandeks on õppekasvatustöö planeerimine lähtuvalt õppekavast, õppekasvatustöö alase dokumentatsiooni loomine ning uuendamine, pedagoogilise personali töö...

Raasiku Kool võtab lasteaeda tööle õppejuhi-HEV koordinaatori

Õppejuhi-HEV koordinaatori tööülesandeks on õppekasvatustöö planeerimine lähtuvalt õppekavast, õppekasvatustöö alase dokumentatsiooni loomine ning uuendamine, pedagoogilise personali töö...

Abiõpetaja tööülesandeks on õppekava elluviimine läbi õppekasvatusprotsessi, et koostöös õpetajatega toetada koolis õppivate õpilaste ea- ja võimetekohast arengut põhihariduse omandamisel ning...

Raasiku kool võtab tööe 1.-2. kooliastme abiõpetaja

Abiõpetaja tööülesandeks on õppekava elluviimine läbi õppekasvatusprotsessi, et koostöös õpetajatega toetada koolis õppivate õpilaste ea- ja võimetekohast arengut põhihariduse omandamisel ning...

Õpetaja-abi tööülesandeks on abistada lapsi igapäevategevustes, abistada õpetajat õppetegevuse ja ühistegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning vaba aja sisustamisel. Dokumendid...

Raasiku Kool otsib lasteaeda õpetaja-abi

Õpetaja-abi tööülesandeks on abistada lapsi igapäevategevustes, abistada õpetajat õppetegevuse ja ühistegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning vaba aja sisustamisel. Dokumendid...

Raasiku vallavalitsus ja MTÜ Aruküla Kultuuriselts kuulutavad välja konkursi "Raasiku vald 30 Kogukonna Tegijad". Kandidaate saab esitada 1. veebruarini veebiaadressil  ...

Konkurss Raasiku vald 30 Kogukonna Tegijad

Raasiku vallavalitsus ja MTÜ Aruküla Kultuuriselts kuulutavad välja konkursi "Raasiku vald 30 Kogukonna Tegijad". Kandidaate saab esitada 1. veebruarini veebiaadressil  ...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 14. detsembril toimunud volikogu istungil toimus määruse eelnõu „Raasiku valla jäätmekava 2022-2027" I lugemine, mille järel suunati Raasiku valla jäätmekava...

Raasiku valla jäätmekava eelnõu avalik väljapanek ja avalik istung

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 14. detsembril toimunud volikogu istungil toimus määruse eelnõu „Raasiku valla jäätmekava 2022-2027" I lugemine, mille järel suunati Raasiku valla jäätmekava...

INTEGREERITUD SOTSIAALTEENUS TÖÖEALISE INIMESE HOOLDUSKOORMUSE VÄHENDAMISEKS,  TÄISKASVANUD ERIVAJADUSEGA NING TOIMETULEKURASKUSTES INIMESE ISESEISVUSE JA TOIMETULEKU SÄILITAMISEKS JA...

Raasiku Vallavalitsus ootab taotlusi integreeritud sotsiaalteenuse saamiseks

INTEGREERITUD SOTSIAALTEENUS TÖÖEALISE INIMESE HOOLDUSKOORMUSE VÄHENDAMISEKS,  TÄISKASVANUD ERIVAJADUSEGA NING TOIMETULEKURASKUSTES INIMESE ISESEISVUSE JA TOIMETULEKU SÄILITAMISEKS JA...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 3. jaanuari 2022. a korraldusega nr 1 kehtestati Aruküla alevikus Võidu tn 17 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering. ...

Aruküla alevikus Võidu tn 17 katastriüksusel ja lähialal kehtestati detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 3. jaanuari 2022. a korraldusega nr 1 kehtestati Aruküla alevikus Võidu tn 17 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering. ...

Nüüd on kõigil Aruküla raamatukogu registreeritud lugejatel võimalik kasutada välisukse kõrval asuvat raamatukappi. Eelkõige on see mugav lahendus neile, kes soovivad laenata raamatuid...

Aruküla raamatukogus uus teenus - telli raamat laenutuskappi!

Nüüd on kõigil Aruküla raamatukogu registreeritud lugejatel võimalik kasutada välisukse kõrval asuvat raamatukappi. Eelkõige on see mugav lahendus neile, kes soovivad laenata raamatuid...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. jaanuaril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Volikogu istung 11.01.2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. jaanuaril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Vabariigi Valitsus algatas 23.12.2021 korraldusega nr 447 Harju maakonnaplaneeringu maavarade teemaplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Algatatud teemaplaneering...

Rahandusministeerium teavitab maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest

Vabariigi Valitsus algatas 23.12.2021 korraldusega nr 447 Harju maakonnaplaneeringu maavarade teemaplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Algatatud teemaplaneering...

Veebruaris alustab Raasiku vallas lapsevanematele suunatud koolitusprogramm "Imelised aastad".  Koolituse vältel on kohapeal tagatud lapsehoid ning programm on osalejatele tasuta. ...

Lapsevanematele suunatud koolitusprogramm "Imelised aastad".

Veebruaris alustab Raasiku vallas lapsevanematele suunatud koolitusprogramm "Imelised aastad".  Koolituse vältel on kohapeal tagatud lapsehoid ning programm on osalejatele tasuta. ...

Eelarve- ja majanduskomisjoni toimub 5.01.2022, kell 18:00 volikogu saalis. Komisjoni töös on võimalik osaleda ka Zoomi kaudu, kuna tänane olukord on selline, et eesmärk ei ole sundida kõiki...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 5.01.2022, kell 18:00

Eelarve- ja majanduskomisjoni toimub 5.01.2022, kell 18:00 volikogu saalis. Komisjoni töös on võimalik osaleda ka Zoomi kaudu, kuna tänane olukord on selline, et eesmärk ei ole sundida kõiki...

  Raasiku vallas on kaks ajutist kogumispunkti, kuhu saab kuni 14. jaanuarini oma jõulukuuse tasuta ära tuua. Raasiku aleviku kogumisplats on Raasiku rahvamaja jaanitule...

Kuhu viia jõulukuusk?

  Raasiku vallas on kaks ajutist kogumispunkti, kuhu saab kuni 14. jaanuarini oma jõulukuuse tasuta ära tuua. Raasiku aleviku kogumisplats on Raasiku rahvamaja jaanitule...

Raasiku vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 04. jaanuaril 2022. a algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: ...

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 04. jaanuaril 2022. a kell 18.00

Raasiku vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 04. jaanuaril 2022. a algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: ...

Raasiku vallavalitsus alustab taotluste vastuvõtmist 3.jaanuarist. Soovitame taotluse täita iseteeninduskeskonnas SPOKU või saata täidetud avaldus digiallkirjastatuna koos arvete ja...

Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine kuni keskmise sissetulekuga peredele Raasiku vallas

Raasiku vallavalitsus alustab taotluste vastuvõtmist 3.jaanuarist. Soovitame taotluse täita iseteeninduskeskonnas SPOKU või saata täidetud avaldus digiallkirjastatuna koos arvete ja...

Raasiku Vallavolikogu planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 28.12 kell 18:00 vallamajas volikogu koosolekute saalis. Maski kandmine kohustuslik, kontrollime ka...

Planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 28.12

Raasiku Vallavolikogu planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 28.12 kell 18:00 vallamajas volikogu koosolekute saalis. Maski kandmine kohustuslik, kontrollime ka...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu , millega määratakse Aruküla alevikus ja Järsi külas asuvale liikluspinnale kohanimeks Salu tänav . Märkuseid ja ettepanekuid saab...

Kohanime määramise eelnõu

Raasiku Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu , millega määratakse Aruküla alevikus ja Järsi külas asuvale liikluspinnale kohanimeks Salu tänav . Märkuseid ja ettepanekuid saab...

Raasiku Vallavolikogu 14. detsembri 2021. a otsusega nr 58 lõpetati korraga mitmed detailplaneeringute menetlused. Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1...

Detailplaneeringute registrite korrastamise käigus ilmsiks tulnud aegunud menetluste lõpetamine.

Raasiku Vallavolikogu 14. detsembri 2021. a otsusega nr 58 lõpetati korraga mitmed detailplaneeringute menetlused. Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1...

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud kaks eraldi meedet: elektri võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine...

Raasiku vallavalitsus alustab energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtmist jaanuaris

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud kaks eraldi meedet: elektri võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine...

Telia teostab uuel nädalal (51. ja 52. nädal) mobiilivõrgu arendusi Arukülas, mille tõttu võib ettevõtte mobiilse interneti ja kõneside teenustes esineda ajutisi häireid. Tööde eesmärk on...

Telia parendab Arukülas mobiilivõrgu kvaliteeti, esineda võib häireid

Telia teostab uuel nädalal (51. ja 52. nädal) mobiilivõrgu arendusi Arukülas, mille tõttu võib ettevõtte mobiilse interneti ja kõneside teenustes esineda ajutisi häireid. Tööde eesmärk on...

Tulenevalt suurenenud nõudlusest lasteaiakohtade järele vajab Raasiku Vallavalitsus täiendavat pinda lasteaia aiarühma majutamiseks. Raasiku lasteaia kõrvale on kavas paigaldada monteeritav...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Kooli tänava kinnistule moodullasteaia ehitusprojekti koostamiseks.

Tulenevalt suurenenud nõudlusest lasteaiakohtade järele vajab Raasiku Vallavalitsus täiendavat pinda lasteaia aiarühma majutamiseks. Raasiku lasteaia kõrvale on kavas paigaldada monteeritav...

Hea valla elanik! Kui sa ei ole erinevatel põhjustel veel registreerinud  oma elukohta Raasiku vallas, siis palun mõtle, kas nüüd oleks selleks õige aeg! Miks on iga valda...

Registreeri end koduvalda

Hea valla elanik! Kui sa ei ole erinevatel põhjustel veel registreerinud  oma elukohta Raasiku vallas, siis palun mõtle, kas nüüd oleks selleks õige aeg! Miks on iga valda...

 Raasiku Vallavolikogu istungi 14. detsembr il 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud I stungi ülekannet näeb...

Volikogu istung 14.12.21

 Raasiku Vallavolikogu istungi 14. detsembr il 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud I stungi ülekannet näeb...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 29. novembri 2021. a korraldusega nr 384 kehtestati Raasiku vallas Järsi külas Ivani (Salu) katastriüksusel ja lähialal detailplaneering....

Kehtestati Järsi külas Ivani (Salu) detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 29. novembri 2021. a korraldusega nr 384 kehtestati Raasiku vallas Järsi külas Ivani (Salu) katastriüksusel ja lähialal detailplaneering....

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.detsember 2021 kell 9.00 Hanke materjalidega on võimalik tutvuda Riigihangete registris .    

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke “Raamatupidamise aastaaruande auditeerimine“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.detsember 2021 kell 9.00 Hanke materjalidega on võimalik tutvuda Riigihangete registris .    

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi projekti „Integreeritud sotsiaalteenused Kose ja Raasiku vallas" KODUHOOLDUSTÖÖTAJA  JA TUGIISIKU ametikohtadele Raasiku vallas ...

Raasiku vallavalitsus võtab tööle koduhooldustöötaja ja tugiisiku

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi projekti „Integreeritud sotsiaalteenused Kose ja Raasiku vallas" KODUHOOLDUSTÖÖTAJA  JA TUGIISIKU ametikohtadele Raasiku vallas ...

Raasiku lasteaiapere otsib enda kollektiivi õpetaja assistenti.

Raasiku Kool võtab lasteaeda tööle õpetaja assistendi

Raasiku lasteaiapere otsib enda kollektiivi õpetaja assistenti.

Raasiku Vallavalitsuse 29. novembri 2021. a korraldusega nr 385 lõpetati korraga mitmed detailplaneeringute menetlused, mis oleksid pidanud juba varem lõpetatud olema. Vastavalt ehitusseadustiku...

Detailplaneeringute registrite korrastamise käigus ilmsiks tulnud aegunud menetluste lõpetamine

Raasiku Vallavalitsuse 29. novembri 2021. a korraldusega nr 385 lõpetati korraga mitmed detailplaneeringute menetlused, mis oleksid pidanud juba varem lõpetatud olema. Vastavalt ehitusseadustiku...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 30. novembril 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Volikogu istung 30.11.2021

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 30. novembril 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Raasiku vallavalitsus võtab tööle eesti keele kui teise keele õpetaja Raasiku valla koolide ja lasteaedade muu kodukeelega lastele. Tööperiood: jaanuar-juuni 2022.a (12 tundi nädalas)....

Raasiku vallavalitsus võtab tööle eesti keele kui teise keele õpetaja

Raasiku vallavalitsus võtab tööle eesti keele kui teise keele õpetaja Raasiku valla koolide ja lasteaedade muu kodukeelega lastele. Tööperiood: jaanuar-juuni 2022.a (12 tundi nädalas)....

Jõulutoetust makstakse avalduse alusel rahvastikuregistri andmetel Raasiku vallas elavatele: 1) kolme- ja enamalapselistele peredele; 2) puudega laste peredele. Kui kolme- ja...

15.detsembrini on võimalik esitada jõulutoetuse avaldusi

Jõulutoetust makstakse avalduse alusel rahvastikuregistri andmetel Raasiku vallas elavatele: 1) kolme- ja enamalapselistele peredele; 2) puudega laste peredele. Kui kolme- ja...

Raasiku Vallavolikogu istung 23. novembril 2021. a algusega kell 16.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse  saalis. Istungi päevakord ja eelnõud

Volikogu istung 23.11.2021

Raasiku Vallavolikogu istung 23. novembril 2021. a algusega kell 16.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse  saalis. Istungi päevakord ja eelnõud

Aruküla spordihoone katuse parapeti remonditööd ning veekahjustuste likvideerimine spordihoones. Ehituse järelevalve poolt esitatud akti kohaselt tuleb teha järgmised tööd: ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke Aruküla spordihoone katuse lekke ja läbijooksu tagajärjel tekkinud veekahjustuste likvideerimiseks.

Aruküla spordihoone katuse parapeti remonditööd ning veekahjustuste likvideerimine spordihoones. Ehituse järelevalve poolt esitatud akti kohaselt tuleb teha järgmised tööd: ...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu detailplaneeringu olemasolul Kurgla külas Nurmenuku ja Kannikese katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks. Raasiku Vallavalitsus algatas...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu detailplaneeringu olemasolul Kurgla külas Nurmenuku ja Kannikese katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu detailplaneeringu olemasolul Kurgla külas Nurmenuku ja Kannikese katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks. Raasiku Vallavalitsus algatas...

Järelevalvespetsialisti ülesandeks on järelevalve teostamine ehitus- ja keskkonnaalaste õigusaktide täitmise üle Raasiku vallas. Raasiku valla territooriumil ehitatavate ja kasutatavate...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi järelevalvespetsialisti ametikohale,

Järelevalvespetsialisti ülesandeks on järelevalve teostamine ehitus- ja keskkonnaalaste õigusaktide täitmise üle Raasiku vallas. Raasiku valla territooriumil ehitatavate ja kasutatavate...

Alates 22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania. Kahe nädala jooksul saab oma vanale kasutuna seisvale autole tellida tasuta äraveo. Selleks tuleb...

Lase oma vana autoromu tasuta ära viia

Alates 22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania. Kahe nädala jooksul saab oma vanale kasutuna seisvale autole tellida tasuta äraveo. Selleks tuleb...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 16. novembril 2021. a algusega kell 16.00 Raasiku vallamajas, 1. korruse  saalis. Istungi päevakorraprojekt ja eelnõud NB!...

Volikogu istung 16.11.2021

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 16. novembril 2021. a algusega kell 16.00 Raasiku vallamajas, 1. korruse  saalis. Istungi päevakorraprojekt ja eelnõud NB!...

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine biopuhastite ja imbväljakute ning päikesepaneelide püstitamiseks Kurgla külas Sinitihase, Sinilinnu, Sinilille...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu biopuhastite ja imbväljakute ning päikesepaneelide püstitamiseks Kurgla külas Sinitihase, Sinilinnu, Sinilille ja Siniaru katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks.

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine biopuhastite ja imbväljakute ning päikesepaneelide püstitamiseks Kurgla külas Sinitihase, Sinilinnu, Sinilille...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja haldusspetsialisti  ning järelevalvespetsialisti ametikohale. Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 11....

Avalik konkurss teede- ja haldusspetsialisti ning järelevalvespetsialisti ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja haldusspetsialisti  ning järelevalvespetsialisti ametikohale. Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 11....

  Keskkonnamõju hindamise õiguslikud alused ja korra, keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi korralduse ning ökomärgise andmise õiguslikud alused sätestab  ...

Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

  Keskkonnamõju hindamise õiguslikud alused ja korra, keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi korralduse ning ökomärgise andmise õiguslikud alused sätestab  ...

Aidake palun kaasa mõelda, kuidas teha laste ja noorte huvitegevus Raasiku vallas veelgi kättesaadavamaks ja noorte huvidele vastavamaks. Alates 2017. aastast toetab riik kohalikke...

Raasiku vald kutsub kaasa mõtlema laste ja noorte huvitegevuse veelgi kättesaadavamaks tegemiseks

Aidake palun kaasa mõelda, kuidas teha laste ja noorte huvitegevus Raasiku vallas veelgi kättesaadavamaks ja noorte huvidele vastavamaks. Alates 2017. aastast toetab riik kohalikke...

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade 4. november 2021. a Jälle on kätte jõudnud aeg, kui majapidamistes tuleb veesüsteemid üle vaadata ja seada valmis saabuvateks külmakraadideks. ...

Enne saabuvaid külmakraade tuleb üle vaadata veesüsteemid

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade 4. november 2021. a Jälle on kätte jõudnud aeg, kui majapidamistes tuleb veesüsteemid üle vaadata ja seada valmis saabuvateks külmakraadideks. ...

26. novembril tähistatakse kodanikupäeva. Kodanikupäeval tõstame esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust kogukonna ja laiemalt Eesti ühiskonna arengusse. Kodanikupäeva eesmärgiks on...

Raasiku vallavalitsus kutsub üles esitama kandidaate, kes väärivad tunnustamist kodanikupäeval

26. novembril tähistatakse kodanikupäeva. Kodanikupäeval tõstame esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust kogukonna ja laiemalt Eesti ühiskonna arengusse. Kodanikupäeva eesmärgiks on...

Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikustamisele Raasiku Vallavalitsuse 1. novembri 2021. a korraldusega nr 362. Avalik väljapanek toimub 18. novembrist – 2. detsembrini 2021. a. ...

Aruküla alevikus Võidu tn 17 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek.

Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikustamisele Raasiku Vallavalitsuse 1. novembri 2021. a korraldusega nr 362. Avalik väljapanek toimub 18. novembrist – 2. detsembrini 2021. a. ...

Eesti Perearstide Seltsi initsiatiivil kutsuvad perearstid ja -õed 27. oktoobrist kuni 5. novembrini inimesi nõustamisele ja vaktsineerima. Perearstikeskuses saab vaktsineerida COVID-19 vastu...

Perearstid ja -õed kutsuvad 27. oktoobrist kuni 5. novembrini inimesi nõustamisele ja vaktsineerima

Eesti Perearstide Seltsi initsiatiivil kutsuvad perearstid ja -õed 27. oktoobrist kuni 5. novembrini inimesi nõustamisele ja vaktsineerima. Perearstikeskuses saab vaktsineerida COVID-19 vastu...

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine abihoone püstitamiseks Kulli külas Heinapõllu tee 6 katastriüksusel" avatud menetluse. Väljapanek toimub...

Projekteerimistingmuste määramise eelnõu abihoone püstitamiseks Kulli külas Heinapõllu tee 6 katastriüksusel ehitusprojekti koostamiseks.

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine abihoone püstitamiseks Kulli külas Heinapõllu tee 6 katastriüksusel" avatud menetluse. Väljapanek toimub...

  Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine abihoone püstitamiseks Perila külas Sepikoja tee 6 katastriüksusel" avatud menetluse. ...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu abihoone püstitamiseks Perila külas Sepikoja tee 6 katastriüksusel ehitusprojekti koostamiseks.

  Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine abihoone püstitamiseks Perila külas Sepikoja tee 6 katastriüksusel" avatud menetluse. ...

PRESSITEADE SISEMINISTEERIUM 25. oktoober 2021 Õigetel elukohaandmetel rahvastikuregistris on võtmeroll läbi inimese elu – alates sünni registreerimisest, koolikoha määramise, juhiloa...

Korrektsed andmed rahvastikuregistris loovad inimesele eeldused ladusaks ja mugavaks teenuste tarbimisteks

PRESSITEADE SISEMINISTEERIUM 25. oktoober 2021 Õigetel elukohaandmetel rahvastikuregistris on võtmeroll läbi inimese elu – alates sünni registreerimisest, koolikoha määramise, juhiloa...

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine päikeseelektrijaama rajamiseks Järsi külas Karkle ja Vana-Väljamäe katastriüksustel" avatud menetluse. Raasiku...

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu päikeseelektrijaama rajamiseks Järsi külas Karkle ja Vana-Väljamäe katastriüksustel ehitusprojekti koostamiseks.

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine päikeseelektrijaama rajamiseks Järsi külas Karkle ja Vana-Väljamäe katastriüksustel" avatud menetluse. Raasiku...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 4.oktoobri 2021. a. korraldusega nr 320 lõpetati Kurgla külas, Nurme katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning...

Kurgla külas Nurme katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 4.oktoobri 2021. a. korraldusega nr 320 lõpetati Kurgla külas, Nurme katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja väikehanke Raasiku alevikus asuva sotsiaalmaja (aadress: Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku Alevik, Nurme tn 10) rekonstrueerimistöödele omanikujärelevalve...

Väikehange Raasiku alevikus asuva sotsiaalmaja rekonstrueerimistöödele omanikujärelevalve leidmiseks

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja väikehanke Raasiku alevikus asuva sotsiaalmaja (aadress: Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku Alevik, Nurme tn 10) rekonstrueerimistöödele omanikujärelevalve...

Raasiku vald toetab noorte ettevõtlikkust ja omaalgatuslikku tegevust 2021.aastal, avatud on taotluste esitamise teine voor. Kes?  Toetust saavad taotleda noored vanuses 12-19 aastat....

Avatud on noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatuslikku tegevuse taotluste esitamise teine voor

Raasiku vald toetab noorte ettevõtlikkust ja omaalgatuslikku tegevust 2021.aastal, avatud on taotluste esitamise teine voor. Kes?  Toetust saavad taotleda noored vanuses 12-19 aastat....

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel talveperioodidel 2021/2022 ja 2022/2023 . Pakkumuste esitamise...

Hange Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel talveperioodidel 2021/2022 ja 2022/2023.

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Talihooldustööde teostamine Raasiku valla kergliiklusteedel ja platsidel talveperioodidel 2021/2022 ja 2022/2023 . Pakkumuste esitamise...

Raasiku Vallavalitsus on välka kuulutanud hanke: Raasiku valla teedel lumetõrje teostamine 2021/2022 ja 2022/2023 talveperioodil . Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.10.2021 kell 9.00 ja...

Hange Raasiku valla teedel lumetõrje teostamine 2021/2022 ja 2022/2023 talveperioodil.

Raasiku Vallavalitsus on välka kuulutanud hanke: Raasiku valla teedel lumetõrje teostamine 2021/2022 ja 2022/2023 talveperioodil . Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.10.2021 kell 9.00 ja...

Tuletame meelde, et aia- ja haljastusjäätmeid saab ära anda korraldatud jäätmeveo raames AS-ile Eesti Keskkonnateenused kuni 30. novembrini (tellimusi saab esitada kuni 15. novembrini). ...

Aia- ja haljastusjäätmete äravedu

Tuletame meelde, et aia- ja haljastusjäätmeid saab ära anda korraldatud jäätmeveo raames AS-ile Eesti Keskkonnateenused kuni 30. novembrini (tellimusi saab esitada kuni 15. novembrini). ...

Vallavanema informatsioon oktoobri vallavolikogus ja 4 aasta kokkuvõtte piltides ja numbrites 2018 - 2021 numbrites ja piltides

Vallavanema informatsioon oktoobri vallavolikogus

Vallavanema informatsioon oktoobri vallavolikogus ja 4 aasta kokkuvõtte piltides ja numbrites 2018 - 2021 numbrites ja piltides

Raasiku Vallavalitsus korraldab Igavere küla Männipõllu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu 28. oktoobril 2021. a. algusega kell 18.00 Raasiku Vallavalitsuse teise...

Männipõllu, Igavere detailplaneeringu avalik arutelu

Raasiku Vallavalitsus korraldab Igavere küla Männipõllu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu 28. oktoobril 2021. a. algusega kell 18.00 Raasiku Vallavalitsuse teise...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 12. oktoobril 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis. Istungi päevakorraprojekt ja eelnõud   ...

Volikogu istung 12.10.2021

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 12. oktoobril 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis. Istungi päevakorraprojekt ja eelnõud   ...

Raasiku Vallavalitsus otsib projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" raames tegevusjuhendajat  (0,5 ametikohta) Teenuse saajateks on...

Raasiku Vallavalitsus otsib projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ raames tegevusjuhendajat

Raasiku Vallavalitsus otsib projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" raames tegevusjuhendajat  (0,5 ametikohta) Teenuse saajateks on...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke tarbesõiduki soetamiseks . Pakkumused palume saata digiallkirjastatult aadressile: hanked@raasiku.ee hiljemalt 06.10.2021 kell 11.00 ...

Väikehange tarbesõiduki soetamiseks

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke tarbesõiduki soetamiseks . Pakkumused palume saata digiallkirjastatult aadressile: hanked@raasiku.ee hiljemalt 06.10.2021 kell 11.00 ...

Vastavalt planeerimisseaduse §139 lg 1 ja 2 on Raasiku Vallavalitsus teinud otsuse (27. septembri 2021. a. korraldus nr 308) jätta kehtestamata Raasiku Vallavalitsuse 27. novembri 2017. a....

Kalesi külas Koolimaa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamata jätmine

Vastavalt planeerimisseaduse §139 lg 1 ja 2 on Raasiku Vallavalitsus teinud otsuse (27. septembri 2021. a. korraldus nr 308) jätta kehtestamata Raasiku Vallavalitsuse 27. novembri 2017. a....

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 14. septembri 2021. a. otsusega nr 34 algatati detailplaneering Aruküla alevikus Tallinna mnt 33 ja Orgemetsa katastriüksustel ja lähialal...

Detailplaneerngu algatamine Aruküla alevikus Tallinna mnt 33 ja Orgemetsa katastriüksustel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 14. septembri 2021. a. otsusega nr 34 algatati detailplaneering Aruküla alevikus Tallinna mnt 33 ja Orgemetsa katastriüksustel ja lähialal...

Balti jaama ehitustööd toovad laupäevast kolmapäevani (25.-29. septembril) sõiduplaanidesse muudatusi. Remonttööde tõttu ei saa Ida- ja Edelasuuna rongid Balti jaama...

Balti jaama laiendustööd toovad laupäevast kolmapäevani (25.-29.sept) sõiduplaanidesse muudatusi

Balti jaama ehitustööd toovad laupäevast kolmapäevani (25.-29. septembril) sõiduplaanidesse muudatusi. Remonttööde tõttu ei saa Ida- ja Edelasuuna rongid Balti jaama...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 14. septembri 2021. a. otsusega nr 35 tunnistati osaliselt kehtetuks Raasiku Vallavolikogu 12. oktoobri 1999. a. otsusega nr 48 „Kulli AÜ...

Kulli AÜ detailplaneering tunnistati Kulli vkt 44 ja Kulli vkt 45 osas kehtetuks

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 14. septembri 2021. a. otsusega nr 35 tunnistati osaliselt kehtetuks Raasiku Vallavolikogu 12. oktoobri 1999. a. otsusega nr 48 „Kulli AÜ...

Aruküla keskväljaku arhitektuurivõistluse võitis Villem Tomiste arhitektuuribüroost Stuudio Tallinn   Raasiku vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldasid arhitektuurivõistlust...

Selgusid Aruküla keskväljaku arhitektuurivõistluse tulemused

Aruküla keskväljaku arhitektuurivõistluse võitis Villem Tomiste arhitektuuribüroost Stuudio Tallinn   Raasiku vald koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldasid arhitektuurivõistlust...

Maal elamise päev toimub 25. septembril.

Maal elamise päev 25. septembril

Maal elamise päev toimub 25. septembril.

Aruküla alevikus vahetatakse tänavavalgusite õhuliine ja valgusteid. Töid teostab Connecto AS, projektijuht Toomas Kibus, tel 517 6071. Ehitusjärelevalve Siim Suits, tel 512 1790 Valla...

Aruküla tänavalgustite väljavahetamise tööd

Aruküla alevikus vahetatakse tänavavalgusite õhuliine ja valgusteid. Töid teostab Connecto AS, projektijuht Toomas Kibus, tel 517 6071. Ehitusjärelevalve Siim Suits, tel 512 1790 Valla...

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine Raasiku vallas Lagedi-Aruküla-Peningi maantee äärde kergliiklustee esimese etapi rajamise ehitusprojekti...

Projekteerimistingimuste määramine Raasiku vallas Lagedi-Aruküla-Peningi maantee äärde kergliiklustee esimese etapi rajamise ehitusprojekti koostamiseks.

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine Raasiku vallas Lagedi-Aruküla-Peningi maantee äärde kergliiklustee esimese etapi rajamise ehitusprojekti...

Sotsiaaltöö spetsialistis peamisteks tööülesanneteks on puuetega laste ja täiskasvanute abivajaduse kaardistamine; erivajadusega laste vanemate ning puudega inimeste nõustamine ja abivajajate...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI ametikohale

Sotsiaaltöö spetsialistis peamisteks tööülesanneteks on puuetega laste ja täiskasvanute abivajaduse kaardistamine; erivajadusega laste vanemate ning puudega inimeste nõustamine ja abivajajate...

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. Alates 2019.aastast antakse...

Raasiku valla haridus-, noorte- ja kultuurivaldkonna tunnustuskonkursile 2021 kandidaate esitamine

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. Alates 2019.aastast antakse...

Tänavu mais jõustunud jäätmeseaduse muudatuste järgi muutub  biojäätmete kogumine  tekkekohalt  kohustuslikuks  2023. aasta sügisest. Ülemineku soodustamiseks esitab...

Võimalus taotleda toetust kiirkompostri või biojäätmete konteineri soetamiseks

Tänavu mais jõustunud jäätmeseaduse muudatuste järgi muutub  biojäätmete kogumine  tekkekohalt  kohustuslikuks  2023. aasta sügisest. Ülemineku soodustamiseks esitab...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 14. septembril 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis. Istungi päevakorra projekt ja eelnõud

Volikogu istung 14.09.2021

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 14. septembril 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis. Istungi päevakorra projekt ja eelnõud

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  teede- ja haldusspetsialisti ametikohale. Tööülesanneteks on: valla objektidel haldus-, tehnohooldus- ja remonttööde...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja haldusspetsialisti ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  teede- ja haldusspetsialisti ametikohale. Tööülesanneteks on: valla objektidel haldus-, tehnohooldus- ja remonttööde...

Vastavalt planeerimisseaduse §139 lg 2 on Raasiku Vallavalitsus teinud Kulli külas, Raja katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamata jätmise otsuse (30. augusti 2021. a....

Kulli külas, Raja katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamata jätmine.

Vastavalt planeerimisseaduse §139 lg 2 on Raasiku Vallavalitsus teinud Kulli külas, Raja katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamata jätmise otsuse (30. augusti 2021. a....

Alanud on uus kooliaasta. Ka sel aastal on võimalik taotleda 1. klassi mineva lapse toetust. Toetust võib taotleda lapse 1. klassi minemise puhul tingimusel, et laps ja tema vanemad või...

1. klassi mineva lapse toetust

Alanud on uus kooliaasta. Ka sel aastal on võimalik taotleda 1. klassi mineva lapse toetust. Toetust võib taotleda lapse 1. klassi minemise puhul tingimusel, et laps ja tema vanemad või...

Detailplaneeringu avalikustamine toimus 23. juulist – 8. augustini 2021. a. , mille jooksul esitasid vastuväiteid 20 inimest. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 12. augustil 2021. a....

Detailplaneeringu avalikustamise ja avaliku arutelu kokkuvõte: Järsi külas, Ivani (Salu) katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Detailplaneeringu avalikustamine toimus 23. juulist – 8. augustini 2021. a. , mille jooksul esitasid vastuväiteid 20 inimest. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 12. augustil 2021. a....

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Raasiku Rahvamaja õuepaviljon koos paigaldusega" Hangitavate tööde täpne kirjeldus, sõlmitav leping ning pakkumusvorm on siin: ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Raasiku Rahvamaja õuepaviljon koos paigaldusega“

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Raasiku Rahvamaja õuepaviljon koos paigaldusega" Hangitavate tööde täpne kirjeldus, sõlmitav leping ning pakkumusvorm on siin: ...

Aruküla aleviku tänavavalgustuse uuendamine tööde ajagraafik Teiste piirkondade töögraafikud esitatakse enne tööde alustamist Ehitustööde plaan Aruküla projekt: Staaadioni ja...

Aruküla aleviku tänavavalgustuse uuendamine

Aruküla aleviku tänavavalgustuse uuendamine tööde ajagraafik Teiste piirkondade töögraafikud esitatakse enne tööde alustamist Ehitustööde plaan Aruküla projekt: Staaadioni ja...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku Veetorni puitfasaadi korrastamiseks sh osaliseks väljavahetamiseks. Hangitavate tööde täpne kirjeldus, sõlmitav leping ning...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku Veetorni puitfasaadi korrastamiseks sh osaliseks väljavahetamiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Raasiku Veetorni puitfasaadi korrastamiseks sh osaliseks väljavahetamiseks. Hangitavate tööde täpne kirjeldus, sõlmitav leping ning...

Tööde käigus lahendatakse sadevee äravool, rajatakse uus asfaltkate ning rajatakse kõnniteid ja parklakohti koostöös korteriühistuga.  Teid ei ole plaanis sulgeda, aga parkimisel palume...

Arukülas toimuvad teetööd ja tänavavalgustite vahetused Staadioni ja Staadioni põik tänavatel

Tööde käigus lahendatakse sadevee äravool, rajatakse uus asfaltkate ning rajatakse kõnniteid ja parklakohti koostöös korteriühistuga.  Teid ei ole plaanis sulgeda, aga parkimisel palume...

20. augustil toimuv Balti Keti Velotuur läbib ka Raasiku valda. Esineb ajutisi liiklusseisakuid! 20. augustil toimub Balti Keti Velotuuri I etapp, mis läbib ka Raasiku valda. Seoses...

20. augustil toimuv Balti Keti Velotuur läbib ka Raasiku valda. Esineb ajutisi liiklusseisakuid!

20. augustil toimuv Balti Keti Velotuur läbib ka Raasiku valda. Esineb ajutisi liiklusseisakuid! 20. augustil toimub Balti Keti Velotuuri I etapp, mis läbib ka Raasiku valda. Seoses...

PÜHAPÄEVAL 15. AUGUSTIL TOIMUV TALLINNA RAHVASÕIT TOOB RAASIKU VALLA TEEDELE-TÄNAVATELE RIKKALIKULT JALGRATTUREID Rahvasõidu start ja finiš asub aadressil Loo alevikus Niidu tee 2....

PÜHAPÄEVAL 15. AUGUSTIL TOIMUV TALLINNA RAHVASÕIT

PÜHAPÄEVAL 15. AUGUSTIL TOIMUV TALLINNA RAHVASÕIT TOOB RAASIKU VALLA TEEDELE-TÄNAVATELE RIKKALIKULT JALGRATTUREID Rahvasõidu start ja finiš asub aadressil Loo alevikus Niidu tee 2....

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 10. augusti 2021. a. otsusega nr 32 algatati detailplaneering Härma külas, Kiivita katastriüksusel (KÜ 65101:004:0097) ja lähialal. ...

Detailplaneeringu algatamine Härma külas, Kiivita katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 10. augusti 2021. a. otsusega nr 32 algatati detailplaneering Härma külas, Kiivita katastriüksusel (KÜ 65101:004:0097) ja lähialal. ...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 10. augusti 2021. a. otsusega nr 30 tunnistati kehtetuks Järsi külas, Suurekivi katastriüksuse ja lähiala detailplaneering (kehtestatud...

Järsi külas, Suurekivi katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 10. augusti 2021. a. otsusega nr 30 tunnistati kehtetuks Järsi külas, Suurekivi katastriüksuse ja lähiala detailplaneering (kehtestatud...

Tunnistati kehtetuks Järsi külas, Koobitsa, Krimpli, Luunimäe, Sepa, Paunaste ning AJ Aruküla maaüksuste ja lähiala detailplaneering. Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu...

Koobitsa, Krimpli, Luunimäe, Sepa, Paunaste ning AJ Aruküla maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Tunnistati kehtetuks Järsi külas, Koobitsa, Krimpli, Luunimäe, Sepa, Paunaste ning AJ Aruküla maaüksuste ja lähiala detailplaneering. Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu...

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi ÕPETAJA ASSISTENTI

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi ÕPETAJA ASSISTENTI

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi ÕPETAJA ASSISTENTI

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2021-2022 õppeaastaks. Hankega saab lähemalt tutvuda siin: ...

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2021-2022 õppeaastaks

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Toiduainete tarne Raasiku valla haridusasutustesse 2021-2022 õppeaastaks. Hankega saab lähemalt tutvuda siin: ...

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Aruküla Lasteaed Rukkilill laste ja töötajate toitlustamine lasteaia ehitus perioodil alates 1.september 2021 kuni ehituse lõpuni (orient. 6...

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Aruküla Lasteaed Rukkilill laste ja töötajate toitlustamine

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke: Aruküla Lasteaed Rukkilill laste ja töötajate toitlustamine lasteaia ehitus perioodil alates 1.september 2021 kuni ehituse lõpuni (orient. 6...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 10. augustil 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis järgmise päevakorra projektiga

Raasiku Vallavolikogu istung 10. augustil

Raasiku Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 10. augustil 2021. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, II korruse saalis järgmise päevakorra projektiga

Vabariigi Valitsus kehtestas eelmisel neljapäeval erakorralise lipupäeva ( Vabariigi Valitsuse korraldus nr 269 „Eesti lipu heiskamine 8. augustil 2021. a" ) Eesti sportlaste olümpiasaavustuste...

Erakorraline lipupäev 8. augustil

Vabariigi Valitsus kehtestas eelmisel neljapäeval erakorralise lipupäeva ( Vabariigi Valitsuse korraldus nr 269 „Eesti lipu heiskamine 8. augustil 2021. a" ) Eesti sportlaste olümpiasaavustuste...

Raasikul ja Arukülas esineb tänavavalgustuse katkestusi. Teostatakse tänavavalgustite ja kaabelliinide väljavahetamisi toiteliinide kaupa. Vahetatakse välja kõik vanad valgustid ja...

Raasikul ja Arukülas esineb tänavavalgustuse katkestusi

Raasikul ja Arukülas esineb tänavavalgustuse katkestusi. Teostatakse tänavavalgustite ja kaabelliinide väljavahetamisi toiteliinide kaupa. Vahetatakse välja kõik vanad valgustid ja...

Peamisteks ülesanneteks on avalikel aladel heakorra tagamine, haljastustööd ning pisiremonditööd. Kui naudid liikuvat tööd välitingimustes igal aastaajal, armastad hooldatud ja hoitud...

Raasiku Vallavalitsus pakub tööd heakorratöötajale

Peamisteks ülesanneteks on avalikel aladel heakorra tagamine, haljastustööd ning pisiremonditööd. Kui naudid liikuvat tööd välitingimustes igal aastaajal, armastad hooldatud ja hoitud...

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „ Raasiku valla asutuste IT-haldusteenus" Hanke viitenumber on 239522 ja hanke dokumentidega on võimalik tutvuda siin: ...

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „ Raasiku valla asutuste IT-haldusteenus”

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke „ Raasiku valla asutuste IT-haldusteenus" Hanke viitenumber on 239522 ja hanke dokumentidega on võimalik tutvuda siin: ...

Lastekaitsetöötaja peamisteks tööülesanneteks on laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsetöötaja ametikohale

Lastekaitsetöötaja peamisteks tööülesanneteks on laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks...

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja väikehanke Raasiku kooli akende osaliseks väljavahetamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.07.2021 kell 10.00. Lisa 1 Raasiku kooli osalise...

Väikehange Raasiku kooli akende osaliseks väljavahetamiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja väikehanke Raasiku kooli akende osaliseks väljavahetamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.07.2021 kell 10.00. Lisa 1 Raasiku kooli osalise...

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja väikehanke teetööde omanikujärelevale teostaja leidmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.07.2021 kell 10.00. Omanikujarelevalve teenuse...

Väikehange teetööde omanikujärelevale teostaja leidmiseks

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja väikehanke teetööde omanikujärelevale teostaja leidmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.07.2021 kell 10.00. Omanikujarelevalve teenuse...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Järsi külas asuva „Ivani (Salu)" detailplaneeringu lahenduse avalik väljapanek toimub 23.07-08.08.2021 ning sellele järgneb planeeringu avalik arutelu...

Järsi külas asuva „Ivani (Salu)“ detailplaneeringu lahenduse avalik väljapanek toimub 23.07-08.08.2021

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Järsi külas asuva „Ivani (Salu)" detailplaneeringu lahenduse avalik väljapanek toimub 23.07-08.08.2021 ning sellele järgneb planeeringu avalik arutelu...