« Tagasi

Ohtlike jäätmete kogumisring

Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete kogumisring Raasiku vallas toimub pühapäeval, 25. aprillil.

KOGUMISRINGIDE AJAGRAAFIK JA PEATUMISKOHAD                

 • 10.00 – 10.20 Kulli küla Kulli raudtee peatuse juures
 • 10.30 – 10.50 Järsi küla Alajaama 2 kortermaja juures, sõidutee ääres
 • 11.00 – 11.20 Kurgla küla Kostivere - Aruküla tee ja Uudismaa tee ristmikul (Teeääre Agro juures –  Arukülast ca 3km Kostivere suunas
 • 11.30 – 11.45 Aruküla alevik vallamaja parklas, Tallinna mnt 24
 • 11.50 – 12.05 Aruküla alevik endise Kurvi poe kõrval parklas, Tallinna mnt 36
 • 12.10 – 12.25 Kalesi küla masinakeskuse juures – Masinakeskuse tee 2
 • 12.35 – 12.45 Igavere küla postkastide ja pakendikonteineri juures Igavere-Suursoo tee ristmikul
 • 12.55 – 13.10 Tõhelgi küla infotahvli juures – Tõhelgi tee ja Kalesi tee ristmikul
 • 13.20 – 13.35 Raasiku alevik Konsumi ja Tervisekeskuse kõrval – Tallinna mnt 19/3 juures
 • 13.40 – 13.55 Raasiku alevik Tehase tee lõpus olev parkimisplats – Tehase tee 28 juures
 • 14.05 – 14.20 Peningi küla Peningi poe esisel platsil – Raasiku tee 1
 • 14.30 – 14.45 Rätla küla pakendikonteineri juures – Rätla tee Vilepilli kinnistu lähedal
 • 14.55 – 15.10 Perila küla Külakeskuse tee, Kadaka tee ja Aruvalla-Jägala tee ristmikul
 • 15.15 – 15.30 Perila küla Liivaaugu teel infotahvli juures – Liivaaugu – Esko tee ja Oe karjamõisa ristmikul
 • 15.40 – 15.55 Kiviloo küla külakeskuse juures – Kiviloo mõisa tee ja koolimaja kinnistu alal
 • 16.05 – 16.20 Härma küla Härma tee 14 juures
 • 16.30 – 16.45 Pikavere ja Mallavere külaplatsi parklas – Pikavere mõisakooli kinnistu kõrval

Tasuta võetakse vastu lahustid; happed; pestitsiidid; ravimijäätmed; luminestsentslambid jt elavhõbedat sisaldavad jäätmed; ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud; ohtlikke aineid sisaldavad pesuained; orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed; ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid; õlifiltrid; kemikaalid; patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid; mootori,- käigukasti ja määrdeõlid; ohtlikke aineid sisaldav õli.

NB! Igas peatuspunktis on kogumisauto kindlal ajal ning jäätmeid kogumiskohta maha jätta ei tohi, vaid need peab ise kogumisautosse üle andma!

Lisainfo: keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann tel: 60 70 750 või 55512527 e-post: johanna.sepmann@raasiku.ee