Raasiku Valla Sport pakub tööd administraatorile

Raasiku Valla Sport otsib oma meeskonda avatud ja teotahtelist ADMINISTRAATORIT, kelle ülesandeks on korraldada spordirajatiste ja seal asuva inventari  eesmärgipärast kasutamist ja tasu võtmist ning hooldustööde teostamine vastavalt vajadusele.

Kandideerimise eelduseks on

  • vähemalt keskharidus
  • hea arvutioskus
  • tehniline taiplikkus
  • väga hea organiseerimis- ja suhtlemisoskus

Kasuks tulevad:

  • üldised teadmised spordivaldkonnast
  • hooldustehnika kasutamise oskus
  • eelnev töökogemus klienditeenindajana

Kandideerimissoovist palun teada anda aadressil kadri.keskyla@raasiku.ee.

https://raasiku.kovtp.ee/sport