« Tagasi

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsetöötaja ametikohale

Lastekaitsetöötaja peamisteks tööülesanneteks on laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine; lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine; eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine; lastekaitsealane preventiivne töö; koostöö lasteasutuste vastavate spetsialistidega ning teiste ametkondade ja organisatsioonidega; töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega.

Kandideerimise eelduseks on:

  • Erialane kõrgharidus (või selle omandamine). Hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lasteakitsetöötajana teenistusesse asumisest peab omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.
  • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
  • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
  • Soovitavalt B kategooria juhiload.

Omaltpoolt pakub Raasiku Vallavalitsus:

  • Mitmekesist ja tähendusrikast tööd.
  • Toetavat meeskonda.
  • Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.
  • Võimaluse piires aja- ja kohapaindlikkust.
  • Puhkust 35 kalendripäeva.

Tööle asumise aeg: august 2021

Konkursil osalemiseks esita vallavalitsusele 01.augustiks 2021 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Lastekaitsetöötaja".

Lisainformatsioon: Juta Asuja  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508