« Tagasi

Raasiku vallavalitsus ootab avaldusi puuetega inimeste eluasemete füüsiliseks kohandamiseks

Kohalikele omavalitsustele on avatud meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadusest tulenevat eluruumi kohandamist:

1.Liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine) parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu  või piirde kohandamist;

2. Hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) parandamiseks;

3.Köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine) parandamiseks.

Toetus andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26.veebruari  2018 määrusega nr4 „Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Määrus on leitav Riigi  Teatajas, https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002 .

Projektis osalemiseks tuleb puudega isikul või tema esindajal esitada taotlus Raasiku Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale hiljemalt  31.07.2020.

Rohkem infot projekti tingimuste ja taotlemise kohta saab e-posti aadressil juta.asuja@raasiku.ee või telefonil 53328508.