« Tagasi

1. jaanuariks 2020 tuleb korrastada ehitisregistri andmed ehitiste osas

Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tuleb korrastada ehitisregistri andmed ehitiste osas. Tähtaeg on 01. jaanuar 2020. Raasiku vallas on ca 1800 objekti, mis on hetkel kantud nimekirja, mis tuleb üle kontrollida, millest osa tuleb kindlasti ka registrisse kanda. Nimetatud objektide hulgas on kindlasti ka selliseid objekte, nt tavaline puuriit, millel on vaiade toel katus peale tehtud, kuid mis on hetkel kantud kontrollitavate ehitise nimekirja, kuna pealt vaates ei ole aru saada, millega on tegu. Analoogseid objekte registrisse ei kanta, kuid sellest tuleb valda teavitada. Ehitusregistrisse kantakse kõik ehitusaluse pinnaga alates 20 m2  ja enam, ning kuni 5m kõrgused hooned. Kuna andmed on kantud registrisse ortofotode põhjal, siis sealsed mõõdud on katuse piiridest arvutatud. Kuna ehitise tegelik aluspind võib olla väiksem, kui 20m2, siis ei vaja ka need registrisse kandmist, kuid sellest tuleb valda teavitada.  Oma hoonete kohta saab andmeid kontrollida Ehitusregistri (www.ehr.ee ) või ka Maaameti (https://www.maaamet.ee/et ) lehelt.

Kontrolli käigus selgitatakse välja hoone ehitamise õiguslik alus, ehitusalune pind, ehitise otstarve, valmimise aeg, varasema ümberehitamise, laiendamise või lammutamisega seonduv info jm.

Ehitise ehitisregistrisse kandmiseks vajalike andmete esitamise teatise koos ehitise mõõdistusjoonistega saadab ehitise omanik e-posti aadressile  reelika.pirson-heinloo@raasiku.ee  või tuua vastuvõtuaegadel (E- 08:00-12:00, 13:00-17:00 ja N- 08:00-12:00, 13:00-18:00) paberkandjal Raasiku vallavalitsuse hanke-ja järelevalvespetsialist Reelika Pirson-Heinloo kabinetti nr 24. Samas saab ka vajalikku infot ehitiste seadustamiseks, helistades telefonile 5556 6133. Täiendavad küsimused võib saata viimasena mainitud kontakt aadressil.

Täpsem andmete loetelu on failis.