« Tagasi

Aia- ja haljastusjäätmete vedu

Aia- ja haljastusjäätmete vedu Raasiku valla territooriumil teostab Eesti Keskkonnateenused AS.

Haljastusjäätmeid saab üle anda kogudes need läbipaistvasse kotti. 200 liitriseid läbipaistvaid kotte saab soetada ka vallamajast, rullis 10 kotti, rulli hind 2 eurot.

Teenuse vajadusest tuleb teavitada ettevõtet helistades klienditeeninduse telefoninumbrile: 6 400 800 või e-postiaadressile tallinn@keskkonnateenused.ee

Esitatav info: kinnistu aadress, jäätmeveo lepingu nr, kui suured on jäätmekotid ja mitu kotti soovitakse ära anda.

Teenust osutatakse Aruküla ja Raasiku alevikes 8. ja 22. oktoobril ning 5. ja 19. novembril. Külades võivad veopäevad erineda.

Vajadusest tuleb anda teada hiljemalt 1 päev ette kuni kell 17-ni.

Aia- ja haljastusjäätmete hinnakiri:

Mahuti suurus / m³

Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR

Ühe mahuti tühjendus (km-ga 20%) EUR

kuni 0,10 kott (kuni 15 kg)

0.27

0.32

kuni 0,15 kott (kuni 20kg)

0.40

0.48

kuni 0,20 kott (kuni 25 kg)

0.54

0.65

 

Lehekotid tuleb kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu mõttelisele piirile eeldusega, et puudub kogumist takistav piire. Juhime tähelepanu, et teenuse osutaja kontrollib kohapeal kottide sisu, mittesobivate jäätmete, nagu pakendid, kile vms leidmisel, jäetakse kott kinnistule maha.

Raasiku valla heakorra eeskirja § 11 p 3 alusel on tiheasustusaladel keelatud tugevat suitsu tekitavate haljastusjäätmete põletamine (puu-ja põõsalehed).