« Tagasi

Ajurünnak-arenduskoosolek sotsiaalvaldkonnaga seotud inimestele

Hea sotsiaalvaldkonnaga seotud inimene Raasiku vallas,   

kutsume Sind osalema ajurünnakule/arenduskoosolekul, mille keskseks teemaks on hoolekandeteenused ning nende arendamine Raasiku vallas. Kohtumine toimub 6. augustil kell 15.00 vallavalitsuse II korruse saalis (kohtumise orienteeruv kestvus on 2h).

Kohtumiselt kogutud mõtted ja ettepanekud on üks osa hoolekande teenuste arendamise protsessist ning neid kasutatakse võimaluse teenuste arendamiseks täiendava rahastuse taotlemiseks Euroopa Sotsiaalfondist. SA Innovel on 29.augustini avatud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav taotlusvoor „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused", millest on omavalitsustel võimalik rahastust taotleda tegevusteks, mille eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Rahastust on võimalik taotleda projektile, mille elluviimisega arendatakse ja osutatakse järgmisi hoolekandeteenuseid: koduteenus; tugiisikuteenus; isikliku abistaja teenus; väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus; nõustamisteenused ja tugigrupid hoolduskoormusega inimesele; integreeritud hoolekandeteenused.

Osalema on oodatud sotsiaalvaldkonna arendamisest huvitatud osapooled alates teenusetarbijatest ja nende lähedastest kuni poliitikakujundajateni.

Küsimuste korral andke julgesti märku - Juta Asuja, hariduse, kultuuri- ja spordiosakonna juhataja, 53328508,  Juta.asuja@raasiku.ee