« Tagasi

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 4. märtsil algusega kell 18.00.

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 4. märtsil algusega kell  18.00.

 

Päevakorras:

  1. Raasiku valla ÜVK muutmine, esitamine volikogule / eelnõu/ Rahastamise taotlused Raasiku ja Aruküla piirkonna arendamiseks. S. Kivi
  2. Detailplaneeringu algatamine Arukülas, Linnaku kinnistul ja lähialal ning lähteseisukohtade kinnitamine /eelnõu/ A. Ets, K. Erg Scacchetti
  3. Raasiku Põhikooli ja Raasiku Lasteaia ühendamine /eelnõu/ eelarve mõju hinnang A. Sepp  
  4. Planeerimis - ja ehitusvaldkonna korraldamine Raasiku vallas, tutvustus, I lugemine. A. Ets  
  5. Raasikul, Teemeistri tee 3 kinnistu otsustuskorras müümine /vk eelnõu nõusoleku andmiseks/ A. Sepp
  6. Arukülas, Sügise tn 9-1 otsustuskorras korteri müümine / vk eelnõu nõusoleku andmiseks/ A. Ets
  7. Taotluse esitamiseks nõusoleku andmine MATA tegevuskavast rahastuse taotlemiseks Aruküla jääväljaku kompressori soetamiseks /eelnõu/ A. Ets