« Tagasi

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 7. augustil

Raasiku Vallavolikogu eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 7. augustil 2019 algusega kell 18.00

Päevakorras:

  1.  Ülevaade jäätmehooldusest Raasiku vallas: korraldatud jäätmeveost, jäätmejaama rajamisest, jäätmete liigiti kogumisest  (Katrin Vene) 
  2. Raasiku valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri /vk eelnõu/ (Katrin Vene)
  3. Kurgla külas, Nurme katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine /vk eelnõu/ (Aare Ets, Katrin Vene)
  4. Raasiku valla kaevetööde eeskiri /eelnõu/ (Aare Ets)
  5. Igavere külas Lepatriinu katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu vastuvõtmine /eelnõu/ (Aare Ets)
  6. Igavere külas Männipõllu katastriüksusel detailplaneeringu vastuvõtmine/eelnõu/ (Aare Ets)
  7. Järsi küla, Koobitsa, Krimpli, Luunimäe, Sepa, Paunaste ning AJ Aruküla maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine /eelnõu/ (Aare Ets)
  8. 2019. a teostatud teede ehitusest, remondist ja ÜVK teede taastamisest (Andre Sepp)
  9. Personali küsimus planeeringute valdkonnas (Aare Ets, Andre Sepp)