« Tagasi

Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 8. jaanuaril

Raasiku Vallavolikogu Eelarve-, keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek toimub 8. jaanuaril algusega kell 18.00

Päevakorras:

  1. Raasiku valla 2020 eelarve muudatusettepanekute arutelu E. Velberk (saadan 03.01 laekunud ettepanekud esmaspäeval)
  2. Tänavavalgustuse ja teehoiu korrashoiu hangete korraldamiseks loa andmine /volikogu eelnõud/ K. Laast
  3. Detailplaneeringu algatamine Järsi külas, Riisi mü /volikogu eelnõu/ A. Ets
  4. Raasiku valla omandis olevate eluruumide ja mitteeluruumide üürile andmise ja kasutamise kord /volikogu eelnõu/ A. Ets
  5. Raasiku vallavalitsuse koosseisude  ja palgakorralduse eelnõud  /volikogu eelnõud, täiendatud analüüsi ja seletuskirjaga/ A. Sepp, A. Ets
  6. Raasiku valla hallatavate asutuste palgakorraldus 20207 /volikogu täiendatud eelnõu ja seletuskiri/ A. Sepp