« Tagasi

Enampakkumise teade

Raasiku Vallavalitsus võõrandab suulisel enampakkumisel järgmise vallale kuuluva vara: Harju maakonnas Raasiku vallas Peningi külas asuv korteriomand aadressiga Sanderkopi 3 (katastritunnus 65101:003:0267, kinnistu registriosa nr 7493402, pindala 59,1 m2 – edaspidi Korter). Korteri alghind on 2000,00 (kaks tuhat) eurot.

Enampakkumine toimub 16. märtsil 2020. a kell 16.00 Raasiku vallavalitsuses (Aruküla alevik, Tallinna mnt 24). Enampakkumisel osalemiseks esitada avaldus Raasiku Vallavalitsuse kantseleisse või digitaalselt e-postile: raasiku.vald@raasiku.ee, hiljemalt 12. märtsiks 2020.a. kell 16.00. Avaldusele lisada passi või ID-kaardi koopia (füüsilisest isikust ostja);  juriidilise isiku pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja korteri ostmiseks;  juriidilisest isikust ostja esindaja passi või ID-kaardi koopia. Enampakkumisel osalemise avaldus peab sisaldama nõusolekut enampakkumises osalemiseks kuulutuses toodud tingimustel. Notariaalne korteriomandi müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Lepinguga seotud kulud (notaritasu, riigilõiv jms) maksab ostja. 25% müügihinnast peab võitja tasuma Raasiku Vallavalitsuse arvele nr EE331010002026014000 SEB Pangas 3 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest. Kogu müügihinna tasub ostja hiljemalt ostu-müügilepingu sõlmimisele eelnevaks päevaks. Tasumiseks loetakse raha laekumist Raasiku Vallavalitsuse arvelduskontole.

Informatsioon korteriomandiga tutvumise ja enampakkumise kohta: haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets, e-post: aare.ets@raasiku.ee